30 Yıldır Oruç Tutan Esnaf Görenleri Şaşırtıyor

2 828
279
 
YORUMLAR
hkiztanbul iztanbul
hkiztanbul iztanbul - 22 gün önce
MaşaAllah abimize Allah oruçlarını kabul etsin
MEKRUH ORUÇ: İki türlü mekruh oruç vardır:
a) Muharrem ayının sadece 10. günü, yalnız Cuma veya Cumartesi günleri oruç tutmak, iki orucu iftar etmeksizin birbirine eklemek veya senenin tamamını oruçlu geçirmek TENZÎHEN MEKRUH tur.
b) Ramazan bayramının birinci günü ile Kurban Bayramının 4 günü oruç tutmak TAHRÎMEN MEKRUH tur.
Kripto Talk
Kripto Talk - 6 aylar önce
Verme dunya ya o kazandiklarini yazik!
Nurullah Selen
Nurullah Selen - 8 aylar önce
Merhaba.
Sünnete ters hareket etmiştir eğer her gün oruç tutmuşsa bu şahıs.
İsteyen araştırabilir. Peygamber Efendimiz s.a.v her gün ard arda oruç tutmamıştır.
Eğer oruç tutmaya niyeti varsa bir kişinin Ramazan haricinde Pazartesi ve Perşembe günleri tutabilir. Çünkü sünnettir bu günlerde tutmak.
Ayrıca bunun hakkında Efendimiz s.a.v neden o günlerde tuttuğu üzerine, o günlerde ameller Allah c.c arz edildiğinden oruçlu bir şekilde amellerinin arz edilmesini istediği için tuttuğunu belirmiştir.
Selamet ve dua ile mü'min kardeşlerim. Okuyalım, öğrenelim, cahil kalmayalım.
KAFAMIZA GÖRE HD
KAFAMIZA GÖRE HD - 9 aylar önce
Ne yani bende 1 hafta tuttum artisligin kime (şaka filan bi Yana Helal olsun dayı )
Anonim Kişi
Anonim Kişi - 9 aylar önce
Esnafın en sevdiği ibadetler;oruç,cuma ve bayram namazıdır.İyi para kazandırır bunlar.
Anadolu sağlık
Anadolu sağlık - 9 aylar önce
Manasız , hz peygamberin hayatında yeri olmayan bir uygulama , üstelik böyle yapmak isteyenlere de izin vermemiş
Garib Garib
Garib Garib - 9 aylar önce
Acikladigin icin sevabi kaca bilir riyaya girebilir
pilotvecihi
pilotvecihi - 9 aylar önce
Hergün oruç islamda tavsiye edilmez.arkadaki reklam afişi hiç olmamış.Kutsi bir hadisde Efendimiz şöyle buyurur;Allah gökyüzünü yaratınca gökyüzü dalgalanmalar yaşamış ve ona direk olsun diye dağları yaratmış.dağların ululuğunu gören melekler Rabbimiz dağlardan daha güçlüsü varmı demişler.Allah buyurmuş evet var demiri yarattım demir dağlardan üstündür.demirden güçlüsü varmı diye sormuş melekler .Rabbimiz buyurmuş evet ateş demirden daha kuvvetlidir.ateşden kuvvetli varmı.Allah evet su daha kuvvetlidir.sudan daha kuvvetli varmı.Rabbimiz ruzgarı yarattım sudan daha kuvvetlidir diye buyurmuş.melekler sormuş ya rüzgardan kuvvetli varmı.Allah insanoğlunun sağ eliyle yaptığını sol eline haberdar etmeyenler hepsinden kuvvetlidir diye buyurmuş...Allah rızası için yapılan şeyin reklamı olmaz.
Abdurrahman ÖZER
Abdurrahman ÖZER - 9 aylar önce
Peki bu abimiz ayetlere ve hadislere ters düşmedi mi? İnsanlar tebrik etsinler diye mi o yazıyı reklam ediyor ?
Abdurrahman ÖZER
Abdurrahman ÖZER - 9 aylar önce
“(Ey Ra­sû­lüm!) Şüp­he­siz ki Ki­tâb’ı sa­na hak ola­rak in­dir­dik. O hâl­de sen de dî­ni sa­de­ce Al­lâh’a has kı­la­rak (ih­lâs ile) kul­luk et!..” (ez-Zü­mer, 2)
“De ki: Ben, dî­ni Al­lâh’a has kı­la­rak (ih­lâs­lı bir şe­kil­de) O’na kul­luk et­mek­le em­ro­lun­dum.” (ez-Zü­mer, 11)
Haz­ret-i Pey­gam­ber -sal­lâl­lâ­hu aley­hi ve sel­lem-’in şöy­le bu­yur­du­ğu­nu ha­ber ver­mek­te­dir:
“Kı­ya­met gü­nü he­sâ­bı ilk gö­rü­le­cek ki­şi, şe­hid düş­müş bir kim­se olup hu­zu­ra ge­ti­ri­lir. Al­lâh Te­âlâ, ona ver­di­ği nî­met­le­ri ha­tır­la­tır, o da ha­tır­lar ve bun­la­ra ka­vuş­tu­ğu­nu îti­raf eder. Ce­nâb-ı Hak:
«– Pe­ki bun­la­ra kar­şı ne yap­tın?» bu­yu­rur.
O kim­se:
«– Şe­hid dü­şün­ce­ye ka­dar Sen’in uğ­run­da ci­hâd et­tim.» di­ye ce­vap ve­rir.
Ce­nâb-ı Hak:
«– Ya­lan söy­lü­yor­sun. Sen, ne kah­ra­man adam de­sin­ler di­ye sa­vaş­tın, o da de­nil­di.» bu­yu­rur. Son­ra em­ro­lu­nur da o ki­şi yü­züs­tü ce­hen­ne­me atı­lır.
Bu de­fa ilim öğ­ren­miş, öğ­ret­miş ve Kur’ân oku­muş bir ki­şi hu­zû­ra ge­ti­ri­lir. Al­lâh Te­âlâ ona da ver­di­ği nî­met­le­ri ha­tır­la­tır. O da ha­tır­lar ve îti­râf eder. Ona da:
«– Pe­ki bu nî­met­le­re kar­şı­lık ne yap­tın?» di­ye so­rar.
O ise:
«– İlim öğ­ren­dim, öğ­ret­tim ve Sen’in rı­zân için Kur’ân oku­dum.» ce­vâ­bı­nı ve­rir.
Ce­nâb-ı Hak:
«– Ya­lan söy­lü­yor­sun. Sen, âlim de­sin­ler di­ye ilim öğ­ren­din, ne gü­zel oku­yor de­sin­ler di­ye Kur’ân oku­dun. Bun­lar da se­nin hak­kın­da söy­len­di.» bu­yu­rur. Son­ra em­ro­lu­nur, o da yü­züs­tü ce­hen­ne­me atı­lır.
(Da­ha son­ra) Al­lâh’ın ken­di­si­ne her çe­şit mal ve im­kân ver­di­ği bir ki­şi ge­ti­ri­lir. Al­lâh Te­âlâ ver­di­ği nî­met­le­ri ona da ha­tır­la­tır. O da ve­ri­len nî­met­le­ri ha­tır­lar ve îti­râf eder.
Ce­nâb-ı Hak:
«– Pe­ki ya sen bu nî­met­le­re kar­şı­lık ne yap­tın?» bu­yu­rur.
O şa­hıs:
«– Ve­ril­me­si­ni sev­di­ğin, râ­zı ol­du­ğun hiç­bir yer­den esir­ge­me­dim, sa­de­ce se­nin rı­zâ­nı ka­zan­mak için ver­dim, har­ca­dım.» der.
Hak Te­âlâ:
«– Ya­lan söy­lü­yor­sun. Hâlbuki sen, bü­tün yap­tık­la­rı­nı ne cö­mert adam de­sin­ler di­ye yap­tın. Bu da se­nin için zâ­ten söy­len­di.» bu­yu­rur. Em­ro­lu­nur, bu da yü­züs­tü ce­hen­ne­me atı­lır.” (Müs­lim, İmâ­re, 152)
hümanist
hümanist - 9 aylar önce
Oda birşey sanki gerizekalı
RUFAN Mingeçevir
RUFAN Mingeçevir - 9 aylar önce
ALLAH orucunuzu,dualarınızı qebul eylasin.Amin.
Taha Tan
Taha Tan - 9 aylar önce
Bu abimiz gölcükte aypa marketi işletiyo çok yardımsever bi insandır
metin çiloğlu
metin çiloğlu - 9 aylar önce
Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır.DİNİ BAYRAMLARDA DA TUTUYOR MU ACABA
Helin & Murat & Ask Sahin
Helin & Murat & Ask Sahin - 9 aylar önce
Adami gözüm hic tutmadi yok kalbim benim cok temiz bu Adam göstermelik icten deyl
Hakan Türkmen
Hakan Türkmen - 9 aylar önce
Muslumanlar 1400 yildir aç aç yani 1400 yildir oruçlar sen neyin kafasini yasiyorsun😂
Evren Akcabay
Evren Akcabay - 9 aylar önce
Sanki benim icin tutuyor orucu istersen 50 yil tut allah icin kendin icin tutuyorsun
MUHAMMET TEKE
MUHAMMET TEKE - 9 aylar önce
İBADETIN GIZLISI GUZELDIR BUNU REKLAM YAPMAK HOŞ BIR DAVRANIŞ DEGILDIR BU ORUÇ TUTMAK OLMUYO BU GÖSTERIS OLUYO ŞÜPESIZ KI ALLAH HERŞEYDEN HABERDARDIR
Asel Demir
Asel Demir - 9 aylar önce
Bidatçı salak
Sumeyye Sumeyye
Sumeyye Sumeyye - 9 aylar önce
Ibadeti şova çevirmek bu olsa gerek resmen şov ya bu nd
Şahit Olun
Şahit Olun - 9 aylar önce
Bende oruç tutucam yoksa kazandığım para yemek parama gidiyor
Şahit Olun
Şahit Olun - 9 aylar önce
Valla ben az yemek yiyince daha az para harcıyorum geçinemeyen herkese tavsiye ederim ooh miiis
Ruhiyye Ocak
Ruhiyye Ocak - 9 aylar önce
Orucu diyet ve para masrafına göre tutulmaz.Ruhun oruç deyilse cismini zorlama
Huseyin Kara
Huseyin Kara - 9 aylar önce
Illa tasavvuf tarikat lazim. Bak iste reklam yaptin ovguler aldin. Herkes tebrik etti seni simdi. Bakalim 7 kat semadaki meleklerin suallerinden kurtulacakmi 30 yilin oruclari. Bakalim ihlas ile mi tuttun yoksa yuzunemi carptilar. Riyakar diye acikcasi merak ediyorum. inşAllah kabul olmustur ama bence reklami birak. Tutacaksan bir Allah bilsin. Kimseyede okuyup ufleme. Nefsini sisirme. Git herkesin duasini al.
İbrahim Çalıcı
İbrahim Çalıcı - 9 aylar önce
30 yol oruç tutmuş bunuda millete reklam yapar gibi anlatmış bu ne yaa ibadetin en hayırlısı gizli olandır şimdi nereye gitti o 30 yıl keşke o 30 yılı gizli tutmaya devam etseymiş yazık çok yazık
KüRT Fatih
KüRT Fatih - 9 aylar önce
İbadetin gizlisi guzel diyen andavarLar ibadetin böyle sahvetli saymaları daha qüzeldir. İyilikler gizliyken daha quzeldir karıstırmayın
Murat Ari
Murat Ari - 9 aylar önce
Araliklisiz oruç tutmak caiz değil aralıksız oruç tutanın orucu yoktur diye hadis var, ramazan orucu dışında Allaha en sevimli oruç bir gün tutup bir gün tutmamak tir! Hiç olmazsa ayda bir kaçgun yemesi lazım bu abinin
Tevfik Hazar Yüksel
Tevfik Hazar Yüksel - 9 aylar önce
aralıksız oruç tutmak Rasuulahın men ettiği bir şeydir bi sahabi annesinin 10 aralıksız oruç tuttuğunu annesinin vefatından sonra rasulullaha söylüyor efendimiz bidat olduğunu açıklıyor yani en az bir gün ara vererek tutmak caiz böyle birşey yapılcaksa
Yesim Arar
Yesim Arar - 9 aylar önce
Çok saçma bence yalan söylüyor yada kafayı yemiş her şeyin fazlası haramdır.
Isa Yusifov
Isa Yusifov - 9 aylar önce
Ya bu adam hic ilac almiyormu? Disciye gitmedi mi,30 yilda?
Bilge Bilge
Bilge Bilge - 9 aylar önce
İnşallah cennetlik olursun
Sinasi Erbag
Sinasi Erbag - 9 aylar önce
Bu kardeşi tanıyorum Gölcük'lü mü
kara günes
kara günes - 9 aylar önce
adam 30 sene hic yememis icmemis biriktirmis market sahibi olmus hem bu dünyaya yatirim yapti hem öbür dünyaya yapiyo nefsin terbiyesi demek busekil
islamı öyrənək
islamı öyrənək - 9 aylar önce
Ürek ferahlatıcı bir insan.Allah en gözelin nesib edib size oruc tutmaq her zaman!..MaşAllah.
KAYACAN ORGANİZASYON
KAYACAN ORGANİZASYON - 9 aylar önce
Bu yanlış hergün oruç tutulmaz. Mesela bayramda bile oruç tutmak haramdır.
Keziban Demir
Keziban Demir - 9 aylar önce
Ben almanyada yasiyorum ve almalar artik saglik icin oruc tutuyor. Adini intermittant fasting koymuslar, ama bildigimiz oruc.
muslim abuzubeyr
muslim abuzubeyr - 9 aylar önce
الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ
Onlar riyakardırlar
-Sura Al-Ma'un, Ayah 6
taleb-i ilim
taleb-i ilim - 9 aylar önce
Fıkıh bilmenin önemi adli video malesef hala maşAllah diyenler var adamin yaptiği dogruymus gibi sanki..
Aişe Gül
Aişe Gül - 9 aylar önce
Kesintisiz oruç tutulmaz bidat tır ne peygamberimiz ne de sahabeler in sünnetinde bu yoktur kimsede onlardan daha takvalı değildir...
Gasimov Orxan
Gasimov Orxan - 9 aylar önce
Hic Oruc Tutmayanlar ? LIKE😁😁😁
Bek Kurbanov
Bek Kurbanov - 9 aylar önce
allah kabul etsin abi bizede yetirsin amin
Halil Sahin
Halil Sahin - 9 aylar önce
allah kabul etsin sen oruç tuttun iyi yaptın hersey iyi hoş da senin yüzünden aşağıda bir sürü insan günaha girdi kan gövdeyi götürüyor aşağıdaki yorumlarda gizli tut serbest tut birsürü laf dolaniyor herkes birbirine küfür ediyor
Tanem tanem
Tanem tanem - 9 aylar önce
Amac?ibadetin abartilmasi her sey dozunda olmali bide yaptigin sana kalsin reklam niye
S. B.
S. B. - 9 aylar önce
Helal olsun valla. Allah kabul etsin, bizde 1 ay gecsede güzel bir kahvalti yapsak diye gün sayiyoruz bazen, her zaman olmasa bile :)
Megi Meg
Megi Meg - 9 aylar önce
Masallah 🌹
Hülya Aydin
Hülya Aydin - 9 aylar önce
ALLAH cc Kabul etsin MASALLAH 👍
Birgül Kızılkaya
Birgül Kızılkaya - 9 aylar önce
İyi de orucun tutulmadığı günler var bayram günleri mesala
Kadir Selimoglu
Kadir Selimoglu - 9 aylar önce
ALLAH emeklerini boşa çıkartmasın 1 aycık bi zamana oruçlu olamıyan sağlıklı sözde ALLAH a iman eden mahluklara bi ibretliktir aslında. peygamberler gibi örnek ve ibretlik gibi
Kuzey Aksoy
Kuzey Aksoy - 9 aylar önce
İnsan 30 yılda bir iğne , hap , hastalık yaşamamış kakskdkdkfkkdkdd iyi kandırmış sizi
Murat Altum
Murat Altum - 9 aylar önce
Yalanını s2m
Damarcikiz37
Damarcikiz37 - 9 aylar önce
Allah kabul etsin ama keske acik etmeseydin neyse !
ramazan yıldrım
ramazan yıldrım - 9 aylar önce
Böyle bir şey dinen uygun değildir bizim örneğimiz Rasûlullah sallallahü aleyhi vesellem efendimizdir.
Hz. Peygamber (sav)'ın zevce-i paklerinin hane-i saadetlerine bir gurub erkek gelerek Resulullah (sav)'ın (evdeki) ibadetinden sordular. Kendilerine sordukları husus açıklanınca sanki bunu az bularak: "Resulullah (sav) kim, biz kimiz? Allah O'nun geçmiş ve gelecek bütün günahlarım affetmiştir (bu sebeple O'na az ibadet de yeter) dediler, içlerinden biri: "Ben artık hayatım boyunca her gece namaz kılacağım" dedi. İkincisi: "Ben de hayatımca hep oruç tutacağım, hiç bir gün terketmeyeceğim" dedi. Üçüncüsü de: "Kadınları ebediyen terkedip, onlara hiç temas etmeyeceğim" dedi. (Bilahere durumdan haberdar olan) Hz. Peygamber (sav) onları bularak: "Sizler böyle böyle söylemişsiniz. Halbuki Allah'a yemin olsun Allah'tan en çok korkanınız ve yasaklarından en ziyade kaçınanınız benim. Fakat buna rağmen, bazan oruç tutar, bazan yerim; namaz kılarım, uyurum da; kadınlarla beraber de olurum (Benim sünnetim budur), kim sünnetimi beğenmezse benden değildir" buyurdu.
Ravi: Enes
Kaynak: Buhari, Nikah 1; Müslim, Nikah 5, (1401); Nesai, Nikah 4, (6, 60)
Rıza Alkın
Rıza Alkın - 9 aylar önce
*ya abi bırak , kokareç , söğüş , incecik çıtır çıtır acılı lahmacunlar , kelle paça , baklavaları yemek varken , 30 yıl hergün aynı seronomi olmaz , bayar ve gereksiz , başka işinmi yok !!* yarım ekmek köfte içinde salata üzerine bu gibi kola , bunları ye ,
*anladığım kadarıyla işi fazla abartmış , ve yeme içme ile arası hiç yok bu durumda işini kolaylaştırmış , aşırılıklar hakim , ve yazarı belli olmayan hikaye kitapları çok okumuş* !!
Ss Ss
Ss Ss - 9 aylar önce
Allah kabul eylesin
nur nur
nur nur - 9 aylar önce
Efendimiz sav bile belli gunler tutarmis şaşırdım eger dogruysa
L.B.F SİYAH SANCAK LİDERİ
HZ.NUH ( A.S) MIN ORUCUDA BENZERDİR.1 GÜN ORUÇ DİĞER GÜN DEĞİLDİ.HELAL OLSUN
LAKİN NEFSİNE ZULÜM İSLAMDA YOKTUR.BU AYRIMI YAPABİLMİŞSEN NE ALA.DİĞER TÜRLÜ ZALİMLERDEN OLMANI İSTEMEM.GÜZEL YÜREKLİ İNSAN.
Mehmet aslan
Mehmet aslan - 9 aylar önce
en güzel oruç davu a.s dir bir gün tut bir gün tutma merak eden hadislere bakabilir.
Feriha ATASOY DOGAN
Feriha ATASOY DOGAN - 9 aylar önce
Ben oruç tutana neden şaşırayım ki yapması gerekeni yapıyor müslüman abimiz.
Ahmet Ersoy
Ahmet Ersoy - 9 aylar önce
İnsallah o arkaya astigin pankart 30 yillik emegini heba etmemistir...
selim Cidik
selim Cidik - 9 aylar önce
Bu kadarına pes artık bide tabela başsağlığı yahu bu nasıl iş
ben yoruldum hayat
ben yoruldum hayat - 9 aylar önce
Ben anlayamadım neden aralıksız 30 yıl oruç tutmuş.
Peygamber efendimiz (sav) bile aralıksız tutmamış.
Zaman zaman tutmuş, zaman zaman tutmamış.
Biz ondan daha üstün olamayız.
Şahsi fikrim , ben doğru bulmuyorum.
Birde ibadetlerin gizlisi makbul .
Tabiki genede;
AMELLER NİYETLERE GÖREDİR💖
Mehmet ihsan
Mehmet ihsan - 9 aylar önce
Perşenbe pazar tutunuz onlar peygamberin sunnetlerindendir ama hiç bir alim peygamber hergun oruç tutmamış ve tutturmamış Yinede kalbini Allah bilir biz birşey diyemeyiz
Mehmet ihsan
Mehmet ihsan - 9 aylar önce
Peygamberimiz böyle birşeye musade etmemiştir sahabelerden biri hergun oruç tutacam diye peygamberimize söylemiş peygamberimiz tutmasını istememilş
Fatih Ülgüt
Fatih Ülgüt - 9 aylar önce
Böyle haberlerle gelin hep, ne güzel insanin ruhu bu sicak oruclu günlerde rahatliyor
Erol YAŞAR
Erol YAŞAR - 9 aylar önce
Surekli oruc tutunca bunye alişır .orucun kiymeti olmaz. Arada tutmamak gerekir.
PatlakHaber
PatlakHaber - 9 aylar önce
Çıtayı Arşa yükseltme mübarek insan. Şu gibi hadisleri duymadın mı;
Hz. Peygamber (sav)'e benim "Hayatta kaldığım müddetçe vallahi gündüzleri oruç tutacağım geceleri de namaz kılacağım" dediğim haber verilmiş. Beni çağırtarak,: "Sen böyle böyle söylemişsin doğru mu?" dedi. "Annem babam sana feda olsun, evet böyle söyledim ey Allah'ın Resulü" dedim. "İyi ama, dedi, sen buna güç yetiremezsin, bazan oruç tut, bazan ye; gece kalk, uyu da. Ayda üç gün tut (bu yeter), zira hayırlı işleri Allah on misliyle kabul ederek ücret veriyor. Bu üç gün, aynen yıl orucu yerine geçer" buyurdu. Ben: "Söylediğinizden daha fazlasına güç yetiririm" dedim. "Öyleyse," dedi, "bir gün oruç tut, iki gün ye" Ben tekrar "Bundan başkasına da güç yetiririm" dedim. "Öyleyse," dedi, "bir gün tut, bir gün ye. Bu Hz. Davud aleyhisselam'ın orucudur. Bu en kıymetli oruçtur - veya en efdal oruçtur.-" Ben yine: "Ben bundan daha fazlasına güç yetiririm" dedim. Resulullah (sav): "Bundan efdali yoktur" buyurdu.
Ravi: Abdullah İbnu Amr İbni'l-As
Kaynak: Buhari, Savm 54, 55. 56, 57, 58, 59, Teheccüt 7, 19, Enbiya 37, Fed'ilul-kur'an 34, Nikah 89, Edeb 8
Semiha ÇapkınTuran
Semiha ÇapkınTuran - 9 aylar önce
Peygamberimiz Efendimiz bazen tutmuş bazen tutmamış, bu aşırılık, örnek olunacak bir durum dğl, haa 30 yıldır pazartesi perşembe ve her ayın 13 14 15. İnci günlerini tutsa amenna. İfrat ve tefritten kaçmak lazım
Aykut Kösen
Aykut Kösen - 9 aylar önce
Ben şunu merak ediyorum. Bayramlarda oruç tutulmaz. Bu adam bayramlarda damı oruç tutmuş??
Emre Dönmez
Emre Dönmez - 10 aylar önce
Fatih ürekle kuşum aydın arası yumuşama olmuş
ErZuRumLuKaBuS ErZuRumLuKaBuS
Ebu Muhammed Abdullah b. Amr b. El-As (ra) anlatır: “Benim yaşadığım sürece gündüzleri oruç tutacağım ve geceleri ibâdete kalkacağım” dediğimden Resûlullah (asm) haberdâr olmuştu. Bana:
“Bu sözü söyleyen sen misin?” buyurdu. Ben:
“Evet yâ Resûlallah, doğrudur.” dedim. Resûlullah (asm):
“Böyle yapma. Bazan oruç tut. Gecenin bir kısmında uyu. Gecenin bir kısmında namaza kalkman yeter. Şüphesiz cesedinin senin üzerinde bir hakkı vardır. İki gözünün senin üzerinde bir hakkı vardır. Eşinin senin üzerinde bir hakkı vardır. Misâfirlerinin senin üzerinde bir hakkı vardır. Her ayda üç gün oruç tutman sana yeter. Zira sana her iyiliğin on misli sevabı vardır. Bu üç günlük oruç yıl orucu gibi olur” buyurdu. Ben:
“Ey Allah’ın Resûlü, benim daha fazlasına gücüm yeter!” dedim. Resûl-i Ekrem (asm):
“O zaman Allah’ın Peygamberi Hz. Dâvûd (as) orucunu tut. Üzerine fazlalaştırma” buyurdu. Ben:
“Dâvud orucu nedir?” dedim. Resûl-i Ekrem (asm):
“Yılın yarısında tutulan oruçtur. Bir gün oruç tutar, bir gün yersin” buyurdu. Ben: “Bundan daha fazlasına gücüm yeter” dedim. Allah Resûlü (asm):
“Bundan daha faziletli oruç yoktur. En faziletli oruç Dâvûd orucudur” buyurdu.
Abdullah (ra) yaşlandıktan ve güç ve kuvvetten düştükten sonra derdi ki: “Keşke ben Resûlullah’ın (asm) tavsiye ettiği üç günlük orucu kabul etmiş olsaydım. Bana ailemden de, malımdan da daha sevimli olacaktı. Fakat heyhât! Şimdi çok geç..
Che Ugur
Che Ugur - 10 aylar önce
Tutuyorsa kendinine banane .
Halit Capanoglu
Halit Capanoglu - 10 aylar önce
Üc aylar kandil günleri vb.anlarim. Orucu seneye ve senelere yaymanin mantigi yok.Insan nefsini terbiye etmeli nefsine eziyet etmemeli
Aurangzeb Mogol
Aurangzeb Mogol - 10 aylar önce
Bu adam Allah dostu olmalı, adam 30 yıldır oruçlu, demek ki, tek yemeden içmekten deyil 30 yıldır günün işikli vakitleri haramdan, zinadan, yalan söylemekten, kiybet yapmaktan, kul hakkına girmekten kendini men ediyor. Allah cümlemize böyle inançlı ibadetler nasib etsin.
Selman Satdolma
Selman Satdolma - 10 aylar önce
ne luzum var herkese gostermeye anlatmaya olabilir bazi dedelerimizden duydugumuza gore eskiden bir sabah birde aksam yemegi yenirmis belkide bu esnaf boyle alisti gitti eger kaderi onu omur boyu amelelik yapmaya mecbur etseydi gunde belkide dort ogun yemek yerdi bazi isler fazla enerji istemez
Emin Altun
Emin Altun - 10 aylar önce
ömür boyu tutamaz bayramlarda oruç tutmak günah
corbanez
corbanez - 10 aylar önce
bu adamın oruç tutarken videosu var. video tehnolojisi atatürkün zamanında da vardı ama onu hiç otuç tutarken görmedik.
Huseyin Yalcin
Huseyin Yalcin - 10 aylar önce
Maşsllah güzel bişey ölene kadar devam etsin mükafatı allah verir inşallah
pirco pizi
pirco pizi - 10 aylar önce
bu oruc dinen caiz olmadigi gibi yanlis bir örnek oluyor. tanidigim bir akraba buna benzer bi sekilde oruc ibadetini yapip seker dengesini bozup seker hastasi oldu. herkez davut a.sin tutdugu gibi en fazla oruc tutmali (bir gün oruc tutup diger gün tutmama, yani 50%). dini cerceve icinde lütfen hareket edeilm! saygilarimla.
BAY BORA
BAY BORA - 10 aylar önce
30 gün için bahaneler uydurup tutamayanlara ibret olsun,
cool sene
cool sene - 10 aylar önce
Övünerek söylersen bir de reklam gibi asmis sen 10000sene tutsan hersey bosuna mal
Ayhan Apaydin
Ayhan Apaydin - 10 aylar önce
Maşşallah .... its amazing!!!!
Abdurrahman Xasayev
Abdurrahman Xasayev - 10 aylar önce
Maşallah maşallah
Seyid Eliyev
Seyid Eliyev - 10 aylar önce
kirik deyil qatdasim o Allaha asik insan
sen men onu anlaya bilmerik
Erdal Samsunlu
Erdal Samsunlu - 10 aylar önce
bayramda oruç tutulmaz
mahsun ÖZTEP
mahsun ÖZTEP - 10 aylar önce
bu adam ve 23 yıldan fazla oruç tutan herkes ŞİRK işliyor ...KİMSE PEYGAMBER,den üstün değildir ve sevapta onu geçemez ..** 40 yaşında peygamber oldu 63 yaşında öldü ..aradaki yıl ..23 sene ...KİMSE EVELEYİP GEVELEMESİN ...HAKİKAT VE GERÇEK değiştirelemez ...nasılki 2 KERE 2 DÖRT ise buda NET ve gerçektir........AYNI ŞEY namaz içinde geçerlidir ...YANİ 23 YILDAN FAZLA ,ORUÇ,,NAMAZ vb .....tutulmaz ...peygamberle YARIŞIP onu geçenler ŞİRK İŞLER
Anonim Kişi
Anonim Kişi - 9 aylar önce
😂😂😂😂😂 beyinsiz gerizekalı bu çocukyaaa 63 yaşında herkes ölsün o zaman peygamberi tanrılaştırıp kimse onu geçemez diyerek sen şirk koşuyorsun şirk Allah'a ortak koşmak demek mal
sami Gunes
sami Gunes - 10 aylar önce
Çok mu acayip,benimde yaşım 36, 7 yaşından beri tutuyorum herkes sevabını alır,ibadeti gizli yapın kardeşim
cicospenny
cicospenny - 10 aylar önce
Maşallah Allah kabul etsin
you tube dhhd
you tube dhhd - 10 aylar önce
dedem de 80 yıldır oruc tutuyor kesintisiz bu sene zorlanıyor ama vazgecmiyor nedir yani ölene kadar zaten tutması farz büyük bi hastalık olmazsa
EDİP GÜNDÜZ
EDİP GÜNDÜZ - 10 aylar önce
Yorumlar Bu Konuda Cahil Anlaşıldı .
Zamin Kazimov
Zamin Kazimov - 10 aylar önce
Arkadaslar insan orucu neden tutar kime gore tutar tutmasi guzel de ama boyle reklam etmesi guzel olmadi ibadet Allahla kul arasinda olmalidir umarim Allah icin tutuyor
Leyla Abayhan
Leyla Abayhan - 10 aylar önce
MASAAA ALLAH 🌹🌹🌹ALLAH KABUL ETSIN ,TUTTUGUNUZ ❤️❤️ORUCLARI ,DUALARINIZI ...💐💐💐DUNYADAKI MELEKLERDEN BIRIDE
SIZSINIZ..ALLAH NAZARDAN🌹🌹 KORUSUN🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Leyla Abayhan
Leyla Abayhan - 9 aylar önce
Arkin Cicek : sayfadan cekil . Yilannnnnnnnnn
Leyla Abayhan
Leyla Abayhan - 9 aylar önce
Arkin Cicek : azarimisin? Sen ADI SAPIK NE KONUSUP DURUYOSUN SENIN GIBI SAPIKLARLA UGRASMAYA ZAMANIM YOK BENIM 👿👿👿. DEFFFFFFF OLLLLLL GITTTTTTTTT NALET
Leyla Abayhan
Leyla Abayhan - 9 aylar önce
Arkin Cicek : LOW LIFE
Leyla Abayhan
Leyla Abayhan - 9 aylar önce
Arkin Cicek : Ben miyim cahil? Ben 5 Lisan biliyorum... bana cahil diyerek Laf Atma Ona gore👿 ALLAHIN EN SON GONDERDIGI DINE , DINIME LAF ATAMAZSIN DILINI KOPARIR ATAR ALLAH . Sen MUSLUMAN Olmayabilirsin .👎🏻👎🏻 OLANLARA LAF ATARAK 👿👿👿PROBLEM ARANMA ? ALLAHTAN BULURSUN ESAS PROBLEMINI 👿 SAPIKKKKKKK🥊🥊🥊🥊🥊🥊🥊
Leyla Abayhan
Leyla Abayhan - 9 aylar önce
Arkin Cicek : kimin gelenegiymis , size sormadik... BENIM DINIME HAKARET ETMEYE HAKKIN YOK... SAPIK🥊🥊🥊😡😡😡😡😡😡😡
erkay58
erkay58 - 10 aylar önce
Teravih yarin degilki bugün OU
Emir freedoom
Emir freedoom - 10 aylar önce
bunda maşallahlık birşey yok adam ruh hastası bir de yorumlarda adama nasıl övgüler var salaksınız ya
Ş. I
Ş. I - 10 aylar önce
Yaşı kaç acaba?
Ali Hidayatov
Ali Hidayatov - 10 aylar önce
Ibadet gizli tutulmaz demeyin. Paylasilirki digerlerine ornek olsun. Namazin da camaatla qılınması daha feziletlidir.
Shehriyar Alizade
Shehriyar Alizade - 10 aylar önce
Caiz degilki
Fatih K
Fatih K - 10 aylar önce
Her gün oruç olmaz organlarımızın da bizde hakkı vardır yanlış yapiyor
jacko 0
jacko 0 - 10 aylar önce
Bu kardeşimizin yanlış yaptığını düşünüyorum
Bizler müslüman olarak yapmamiz gereken ibadetler noktasında kuran ve sünnete bakmalıyız.
Rabbimizin böyle bir emri yok. Peygamberimiz (sav) böyle birşey yapmadı.
O zaman bizim kendi kafamıza göre birşeyler yapmamız ne kadar doğru olabilir diye düşünüyorum.
Mesut SARIGÖL
Mesut SARIGÖL - 10 aylar önce
Allah kabul etsin güzel kardeşim
Arslan 33
Arslan 33 - 10 aylar önce
Maşallah
MSP RainbowDream
MSP RainbowDream - 10 aylar önce
Osman abi yaaaaaaa
MSP RainbowDream
MSP RainbowDream - 10 aylar önce
Abi bizim mahalleden taniyom bunu
Tovhid Sancagi
Tovhid Sancagi - 10 aylar önce
Ay masAllah. Iman budur .bir ay Oruc tuturuq sonrada Oruc tutduq deyirik.
Sonraki