Dua Bahçesi
Dua Bahçesi
  • 100
  • 11
  • 78
  • Katılım
Dua Bahçesi Kanalıma Hoşgeldiniz. Bu Kanalda Sizlerle Her Vakite Özel Duaları Paylaşmaya Çalışıyoruz. Rabbim Dualarımızı Kabul Eylesin...

Video
Kim Bu Zikri Yaparsa... Efendimiz(s.a.v.)'in Büyük Müjdesi (Faziletli Zikir)
Kim Bu Zikri Yaparsa... Efendimiz(s.a.v.)'in Büyük Müjdesi (Faziletli Zikir)
2 gün önce
Allah’ın en çok hoşlandığı zikir ve Sözlerin en faziletlisidir . KİM BU ZİKRİ YAPARSA… Dile hafif, mizana konduğunda ağır gelir. Denizin köpükleri kadar bile günahları olsa bağışlanır. Onun için Cennette bir hurma ağacı dikilir. Rabbim zikirlerimizi ve dualarımızı kabul eylesin AMİN...
Hacet ve Dilek Duası, Allah'ım! Senden Beni Dileğime Ulaştırmanı, Hacetimi Vermeni Diliyorum...
Hacet ve Dilek Duası, Allah'ım! Senden Beni Dileğime Ulaştırmanı, Hacetimi Vermeni Diliyorum...
4 gün önce
Allah'ım! Güzel isimler, yüce misaller, kibriyalık ve çeşitli nimetler sana mahsustur. "Bismillahirrahmanirrahim"de olan ismin hakkına senden istiyorum; bu günümde meleklerin ve Ruh'un inmesine hükmettiysen, Hz. Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et ve benim ismimi saadetli insanların ve ruhumu şehitlerin arasında yaz;
Cuma Duası | Ey Sıkıntılı Günlerimde Azığım, Ey Zor Günlerimde Yaverim…
Cuma Duası | Ey Sıkıntılı Günlerimde Azığım, Ey Zor Günlerimde Yaverim…
5 gün önce
Münezzehtir Allah; konuşanlar O'nun medhini layıkıyla sayıp bitiremezler; şükreden âbidler nimetlerinin karşılığını veremezler. O, kendi söylediği gibidir; bizim söylediğimizin üstündedir daima. Kalbimi nifaktan, amelimi riya ve gösterişten, dilimi yalandan, gözümü ihanetten temizle. Şüphesiz sen gözlerin ihanetli bakışlarından ve gözlerin gizlediği şeylerden haberdarsın.
Sabah Duası, Günahlarından Pişmanlık Duyanların Duası
Sabah Duası, Günahlarından Pişmanlık Duyanların Duası
7 gün önce
Rahmân ve Rahîm Olan Allah’ın Adıyla “Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salât ve selâm Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, Ailesi ve Ashâbının tamamının üzerine olsun.” Allah’ım! "Seni, seninle tanıdım. Sen, beni kendine yönlendirdin ve kendi (kapına) çağırdın. Eğer sen olmasaydın, senin kim olduğunu bilemezdim. Hamd, beni çağırdığında gevşek davrandığım hâlde, ben O’na seslendiğimde bana icabet eden Allah'a mahsustur.
Kurban Bayramı Duası | 2020
Kurban Bayramı Duası | 2020
12 gün önce
"Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur; tektir; ortağı yoktur; saltanat ve hamd ona hastır; hayır onun elindedir ve onun her şeye gücü yeter.« "Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur; tektir; ortağı yoktur; birdir; ihtiyaçsızdır; kendisine eş ve çocuk edinmemiştir." "Münezzehtir yüce izzet ve büyük makam sahibi (Allah), münezzehtir ulu ve yüce celal sahibi, münezzehtir ezeli ve iftihar kaynağı saltanat sahibi, münezzehtir kayanın üzerinde karıncanın ayak izini gören, münezzehtir kuşun gökte kanat çırpmasını gören; münezzehtir böyle olan ve O'ndan başka böyle olan yoktur."
Kurban Bayramı AREFE DUASI | "Duaların En Hayırlısı Arefe Günü Yapılan Duadır." Hadis-i Şerif
Kurban Bayramı AREFE DUASI | "Duaların En Hayırlısı Arefe Günü Yapılan Duadır." Hadis-i Şerif
13 gün önce
30 Temmuz 2020 Perşembe Günü Arefe Günüdür. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64)." İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir. "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)
Sabah Duası | Allah'ım! Dünyada Bize İyilik Ver, Âhirette de ve Bizi Ateşin Yakıcı Azabından Koru.
Sabah Duası | Allah'ım! Dünyada Bize İyilik Ver, Âhirette de ve Bizi Ateşin Yakıcı Azabından Koru.
14 gün önce
Ey (istediğine nimet ve lütuf kapılarını) açan, ey hidâyet eden, ey (elçiler) gönderen, ey irşâd eden, ey sağlamlaştıran, ey nimet veren, ey engel olan, ey defeden, ey yücelten, ey Bâki,ey koruyan, ey yaratan, ey karşılık beklemeden hibe ve bahşişte bulunan, ey hayır nefhalarının sahibi, ey fayda veren, ey bütün (hayır kapılarının) anahtarlarını elinde bulunduran,ey taklitsiz yaratan, ey sığınak veren, ey yardımcı olan, ey yayan, Ey (mazlumların) sığınağı, ey menfaat ve ihsan sahibi, ey (ruhları) alan! Ey yücelen ve (akla gelen her makamın) ötesine çıkan ve düşünülebilen her makamın zirvesinde bulunan, Allah'ım! Seni vasıta kılarak sana, kereminle keremine, cömertliğinle cömertliğine, rahmetinle rahmetine ve itaat ehlini şefaatçi edinerek sana yöneliyorum.
Rızık ve Bereket Duası, Bol Rızık İçin Dua
Rızık ve Bereket Duası, Bol Rızık İçin Dua
16 gün önce
Ya Rab! Hiç ayrılmadan Senin dergâhının önünde bekleyenler ve ısrarla el açıp yalvaranlar, Senden başka değil sadece lütuf ve ihsan görürler. Allah'ım! Senin gücün her şeye yeter. Ne olur, Habîbin Hazreti Muhammed hürmetine, ehl-i beyti ve ashâbı hürmetine bizi de umduklarımıza nâil eyle!
Cuma Günü Duası, Zilhicce Ayı’nın İlk Cuma Günü
Cuma Günü Duası, Zilhicce Ayı’nın İlk Cuma Günü
19 gün önce
"Allah'ın adıyla başlıyorum; Allah'ın adı, sığınanların kelimesidir (onların dilinden düşmez), korunanların sözüdür.” "Hamd Allah'a mahsustur; O, gökleri ve yeri yarattığı zaman hiç kimseyi istişare için hazır etmedi. Canlı varlıkları yarattığında kendisine yardımcı tutmadı. İlahlığında ortağı olmamış ve birliğinde desteklenmemiştir (her şeyi tek başına yaratmıştır). Diller O'nun vasfının nihayetinden acizdir.
Zilhicce Ayı Fazileti ve Duası, "Şu Günlerde İşlenecek Amel-i Sâlihten Daha Sevimli Amel Yoktur..."
Zilhicce Ayı Fazileti ve Duası, "Şu Günlerde İşlenecek Amel-i Sâlihten Daha Sevimli Amel Yoktur..."
20 gün önce
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Başka günlerin hiçbirinde, -zilhiccenin ilk on gününü kastederek- şu günlerde işlenecek amel-i sâlihten, Allah katında, daha sevimli hiçbir amel yoktur.« (Buhârî, Îdeyn 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 61; Tirmizî, Savm 52; İbni Mâce, Sıyâm 39) Kurban Bayramı ve hac ibadetinin bulunduğu aya Zilhicce denir. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetlerin kıymeti çoktur.
Zilhicce Ayı Duası | Bugün Başlıyor! | 2020
Zilhicce Ayı Duası | Bugün Başlıyor! | 2020
21 gün önce
Bugün Zilhicce Ayının İlk Günü... Allah’ın adıyla. Şüphesiz ki ben, namazlarımı sana has kılarak sana yöneliyorum. Senin ortağın yoktur. Hamd ile seni tesbîh ede­rim. Sana ortak koşanlar yalan söylemişlerdir. Tahiyyât ve namaz­lar Allah içindir.
Gece ve Seher Vakti Duası, Kur’an-ı Kerimden Ayetlerle
Gece ve Seher Vakti Duası, Kur’an-ı Kerimden Ayetlerle
22 gün önce
Allah’ım! Ey ölümün ve hayatın Rabbi! Ey göklerin ve yerin Rabbi! Ey âlemlerin, bizim ve önceki atalarımızın Rabbi! Sen bir­sin, hiçbir şeye ihtiyacın yoktur. Doğmamış ve doğurmamışsın. Hiç­ bir şey O’na denk ve benzer değildir. Kudretinle meliklere mâlik oldun. İzzetinle efendileri köleleştirdin. Cömertliğinle büyüklere hükmettin. Kuvvetinle saygınları dağıttın. Azametinle dağları yık­tın. Kendin için övünme ve azameti seçtin. Hamd ve senâ senin yanında yer edindi. Şeref ve asalet yeri senin içindir.
Sabah Duası, Allah’ım! Sevabımı Bollaştır. Dönüş Yerimi Güzelleştir. Ayıplarımı Ört.
Sabah Duası, Allah’ım! Sevabımı Bollaştır. Dönüş Yerimi Güzelleştir. Ayıplarımı Ört.
24 gün önce
Hamd Allah’a mahsustur. Rızası, O’ndan istemede ve yanındakini dilemededir. Gazabı, isterken O’nu zorlamadadır. Her gizli toplanmaya ilmiyle şâhid olan ve kendisini cisim sahibi her varlıktan ayıran Allah, her türlü noksanlıktan münezzehtir.
Cuma Günü Sabah Duası, Allah'ım! Senden İstediğim Bütün Duâlarıma İcabet Et
Cuma Günü Sabah Duası, Allah'ım! Senden İstediğim Bütün Duâlarıma İcabet Et
26 gün önce
Bu isimle istiyorum. Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Çünkü senden başka ilâh yoktur. Sen birsin, teksin, hiçbir şeye muhtaç değilsin, yalnızsın, yücesin. Gökleri ve yeri doldurmuşsun. Kendisine hiçbir şeyin denk olmadığı Ferd isminle senden istiyorum. Ey Rahmân, Ey Rahîm!
Sabah Duası, Allah’tan İste!..
Sabah Duası, Allah’tan İste!..
Aylar önce
"Hamd, ortağı olmayan Allah'a mahsustur. Kerim Vech'ine, izzetli celaline ve zat-ı mukaddesine yakışır şekilde Allah'a hamdolsun. Ey çok mukaddes, ey nur; ey kudsiyet nuru; ey (her kusurdan) münezzeh, ey tenzihin en son merhalesine layık, ey Rahman; ey rahmeti icat eden, ey Allah, ey (her şeyi) bilen; ey yüce, ey Allah; Ey Latif; ey yüce; ey Allah; ey duyan; ey gören! Ya Allah, ya Allah, ya Allah! Güzel isimler, yüce örnekler, yücelik ve nimetler sana mahsustur. (Allah'ım!) Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet etmeni ve bu günde benim ismimi saadetli kimselerin isimleri arasına ve ruhumu şehitlerin ruhlarının yanına yerleştirmeni diliyorum senden.
Cuma Günü Sabah Duası, "Allah'ım! Ben Sana Muhtacım; Azabından Korkup Sana Sığınıyorum.
Cuma Günü Sabah Duası, "Allah'ım! Ben Sana Muhtacım; Azabından Korkup Sana Sığınıyorum.
Aylar önce
Allah’ım! Rahmetinle bütün Ümmet-i Muhammed’e acı, Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’in günahlarını bağışla. Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’in ayıplarını ört. Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’in kalplerini temizle. Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’in sıkıntılarını gider. Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’in zorluklarını hafiflet! Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’in işlerini kolaylaştır. Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’in imanını iki cihan Efendisinin (s.a.v.) hürmetine selamette kıl.
Hacet Duası, İhtiyaçlarınızı Bu Duayla Talep Edin!
Hacet Duası, İhtiyaçlarınızı Bu Duayla Talep Edin!
Aylar önce
Kutlusun, yücesin, münezzehsin Kâbe'nin Rabbi. Senden mağfiret diliyorum, sana dönüyorum, sana inanıyorum, sana güveniyorum, senden kaynaklananın dışında, hiçbir güç ve hiçbir kuvvet yoktur, ey çok merhamet eden...
Cuma Duası • Ey Rabbim! Ellerimi Sana Açtım. İzzetinle Duâma İcabet Et.
Cuma Duası • Ey Rabbim! Ellerimi Sana Açtım. İzzetinle Duâma İcabet Et.
Aylar önce
Ey Rabbim! Yüzümü sana çevirdim. Ey Rabbim! Ellerimi sana açtım. İzzetinle duâma icabet et. Beni emellerime ulaştır. Fazlından umudumu kesme. Cin ve ins düşmanlarımın şerrinden beni muhafaza et.
Çocuklarımız İçin Dua • Sahife-i Seccadiye’den • İmam Zeynel Abidin (r.a.)
Çocuklarımız İçin Dua • Sahife-i Seccadiye’den • İmam Zeynel Abidin (r.a.)
Aylar önce
Bismillahirrahmanirrahim Allah’ım, çocuklarımın kalmasıyla, onları benim için ıslah etmekle ve benim onlardan yararlanmamla bana minnette bulun. Allah’ım, benim için onların ömrünü uzat; (dünyadaki) sürelerini çoğalt; küçüklerini yetiştir; güçsüzlerini güçlendir; bedenlerini, dinlerini ve huylarını sahih ve salim kıl;
DERT VE SIKINTILARIN GİDERİLMESİ İÇİN Celcelutiye Duası, Hz. Ali(r.a.)'dan
DERT VE SIKINTILARIN GİDERİLMESİ İÇİN Celcelutiye Duası, Hz. Ali(r.a.)'dan
Aylar önce
"Allah’ım seni tenzih ederim, sen yaratanların en hayırlısısın. Ve çok mükemmel bir şekilde çok çok yaratansın ve biat (antlaşma) yapanların en iyisisin!" "Allah’ım, beni maksadıma ulaştır, bütün ihtiyaçlarımı gider. Hece harfleri seklinde toplanan Hurûf-u Mukattaa hakkı için..."
"Sabırlı kullara, Allah'ın bu dünyada hesapsız yardımı olur." Fethu'r Rabbani'den Abdulkadir Geylani
"Sabırlı kullara, Allah'ın bu dünyada hesapsız yardımı olur." Fethu'r Rabbani'den Abdulkadir Geylani
Aylar önce
Kadere İtiraz Etmemek Kader başa geldiği zaman gönderene kafa tutmak, inancı öldürür; Tevhid’in - Allah'ı birleme’nin - nurunu söndürür; tevekkül ve ihlâsı yok eder. İman sahibinin kalbi, niçin ve neden oldu, gibi sözleri bilmez. Belki «şundan veya bundan oldu», gibi yersiz lâfları da dile getirmez. Bildiği tek şey vardır, o da: - Başüstüne, hoş geldi; safalar getirdi... diye karşılamaktır.
Kenz’ül Arş Duası • Arşın Hazinesi • Sıkıntılı Hallerde Okunabilir • Türkçe
Kenz’ül Arş Duası • Arşın Hazinesi • Sıkıntılı Hallerde Okunabilir • Türkçe
Aylar önce
Mutlaka Dinleyelim Rabbim Dualarımızı Kabul Eylesin
Cuma Duası, “Allah’ım! Bizlere Kaldıramayacağımız Yükler Yükleme!”
Cuma Duası, “Allah’ım! Bizlere Kaldıramayacağımız Yükler Yükleme!”
Aylar önce
“Allah, her türlü eksiklikten uzaktır, onların söylediklerinin ötesindedir, yücedir. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tesbih ederler. Her şey O’nu hamd ile tesbih eder. Ancak, siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O, halîm’dir, çok bağışlayandır”
Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Çok Özel Duaları, Her Zaman Okunabilir! "Sesli ve Yazılı"
Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Çok Özel Duaları, Her Zaman Okunabilir! "Sesli ve Yazılı"
Aylar önce
Allah’ım! Bana bütün hayırların başını ve sonunu, en cami olanlarını, Evvel ve âhirini, açık ve gizlisini ve Cennet’in en yüksek derecelerini lutfet. Allah’ım! Senden, yapacağım şeylerin, işleyeceğim amellerin, ortaya koyacağım fiillerin, gizli açık her şeyin en hayırlısını ve Cennet’in en yüksek derecelerini diliyorum.
Zilkade Ayı Duası, Allah’ım! Bizlerin Bütün Günahlarını Bağışla ve Kusurlarımızı Ört.
Zilkade Ayı Duası, Allah’ım! Bizlerin Bütün Günahlarını Bağışla ve Kusurlarımızı Ört.
Aylar önce
Allah’ım! “Lâ ilâhe İllâllah”ın anlamını bize öğret ve o anlama içtenlikle bağlı kalmamızı kolaylaştır. Allah’ım! “Lâ ilâhe İllâllah”ın ziynetiyle bizi zinetlendir. Ve bizi efendimiz ve Resûl’ün Muhammed’in civarında yerleştir Allah’ım! “Lâ ilâhe İllâllah”ın kerametiyle bize ikram eyle. Efendimiz, Resûl’ün Muhammed’in sancağı altında bizi bir araya getir.
Sabah Duası, Allah'ım! Ümmet-i Muhammed’i sıkıntılarından kurtar.
Sabah Duası, Allah'ım! Ümmet-i Muhammed’i sıkıntılarından kurtar.
Aylar önce
Ölümüm sırasında Allah bana yeter. Kabirde de Allah bana yeter. Mizan’da da Allah bana yeter. Sıratta da Allah bana yeter. Kendinden başka hiçbir ilâh olmayan O Allah her şeyimde bana yeter. Ben yalnız O'na döner ve yalnız O'na dayanırım.
Cuma Günü Duası, Allah’ım! Nûrunla Bizi Hidâyete Erdir.
Cuma Günü Duası, Allah’ım! Nûrunla Bizi Hidâyete Erdir.
Aylar önce
Allah’ım seni tesbîh ederim. Senden başka ilâh yoktur. Birsin ve hiçbir ortağın yoktur. Sağlam ve sabit dağların “Yüce olan Rabbi hamd ile tesbîh ederiz” , diye tesbîh ettiği Allah’ı tesbîh ederim.
Efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v.)'in Duaları, Amin!
Efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v.)'in Duaları, Amin!
Aylar önce
Ey gözlerin göremediği, zanların erişemediği, vasfa kalkışanların aciz düştüğü, hâdiselerin değiştiremediği, belalardan korkmayan; dağların ağırlıklarını, denizlerin hacmini, yağmur damlaların sayısını, ağaçlardaki yaprakların adedini ve üzerine gecenin karanlığının çöktüğü, gündüzün ışıklarının doğduğu her şeyin sayısını bilen; hiçbir semanın diğer bir semayı, hiçbir arzın bir başka arzı, hiçbir denizin dibindekini ve hiçbir dağın içindekileri Kendisinden gizleyemediği Allah’ım! Ömrümün en hayırlı anını sonu, amellerimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en hayırlısını da Sana kavuştuğum gün eyle.
Sabah Duası, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in(s.a.v.) Dualarından
Sabah Duası, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in(s.a.v.) Dualarından
Aylar önce
Allah’ım! Senden dünyada ve âhirette af ve afiyet diliyorum. Ey Merhametliler Merhametlisi, celâl ve ikram sahibi Rabbim! Dünyada ve âhirette afv ü afiyet ihsan eyle. “Allah bize yeter; O ne güzel vekildir!” “O, ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır!”
Namazlardan Sonra Yapılacak Dua, Rabbimiz! Günahlarımızı Bağışla ve Bizi Cehennem Ateşinden Koru.
Namazlardan Sonra Yapılacak Dua, Rabbimiz! Günahlarımızı Bağışla ve Bizi Cehennem Ateşinden Koru.
Aylar önce
“Allahım! Bize seni sevmeyi lütfet. Meleklerini, peygamberlerini, elçilerini ve Salih kullarını sevmeyi de nasip eyle. Allahım! Bize sevgini lütfet. Meleklerin, peygamberlerin, elçilerin ve salih kulların tarafından da sevilmeyi ihsan eyle.
Cuma Duası, Ey Rabbim! Bana Bütün Ferahlık, Afiyet ve Hayır Kapılarını Aç...
Cuma Duası, Ey Rabbim! Bana Bütün Ferahlık, Afiyet ve Hayır Kapılarını Aç...
2 aylar önce
Beni, bol bağışlarla, dostların ve ihtisâs eh­liyle beraber cennetin mertebelerinde senin şeref yurduna girenler sınıfına kat. Kendilerine nimet verdiğin peygamberler, sıddıklar, şehîtler ve sâlihlerle beraber. Onlar ne güzel dostturlar. Ey Rabbim! Bilmediğim şeyi sen bana öğrettin. Sahip olamadı­ğım ve hesaplayamadığım şeyi sen bana verdin. Ey Rabbim! Um­madığım şeye sen kavuşturdun. Umudumun ulaşamadığı şeyi sen bana verdin ey Rabbim! Çokça hamd sana mahsustur. Ey günahı bağışlayan! Beni bağışla. Dünya ve âhiretin felâketlerini bana ko­laylaştıran rızayı kalbime ver.
Sabah Duası, Allah'ım; Lütfunla Çağrımı İşit, Duâmı Kabul Buyur, Ümit Ve Arzumu Gerçekleştir...
Sabah Duası, Allah'ım; Lütfunla Çağrımı İşit, Duâmı Kabul Buyur, Ümit Ve Arzumu Gerçekleştir...
2 aylar önce
Hayır Sadece Senin Elindedir. Muhakkak Ki Sen Her Şeye Kadirsin. Geceyi Gündüze Ve Gündüzü De Geceye Sokarsın. Ölüden Diri Ve Diriden De Ölü Meydana Getirirsin, Dilediğine De Hesapsızca Rızık Verirsin. Senden Başka Tapılacak Ma'bud Yoktur. Sen Her Noksanlıktan Münezzehsin; Allah'ım! Hamd Sana Mahsustur. Allah'ım; Lütfunla Çağrımı İşit, Duâmı Kabul Buyur, Ümit Ve Arzumu Gerçekleştir. Ey Sıkıntının Giderilmesi İçin Çağrılanların En Hayırlısı Ve Ey Her Zorluk Ve Kolaylık İçin Ümit Edilenlerin En Hayırlısı; Hacetimi Senin Kapına Getirmişim. Beni Güzel İhsanlarından Mahrum Olarak Geri Çevirme.
Cuma Duası, Allah'ım! Gazabından Rızana, Azabından Afiyetine, Senden Sana  Sığınırım.
Cuma Duası, Allah'ım! Gazabından Rızana, Azabından Afiyetine, Senden Sana Sığınırım.
2 aylar önce
Allah'ım! Gazabından rızana, azabından afiyetine, Senden Sana (celâlinden cemâline) sığınırım. Zâtını senâ ettiğin ölçüde Seni senâ etmekten aciz olduğumu da itiraf ederim. Zaten Sen senâ edilemeyecek kadar yücesin. Ulu Zâtını sena için kullandığımız ifadeler de Senin keremine birer işaretten başka bir şey değildir.
Her Gün Okunabilecek Dua #2 Sabah ve Akşam Okunabilir
Her Gün Okunabilecek Dua #2 Sabah ve Akşam Okunabilir
2 aylar önce
Ey en iyi ümit edilen, ey kendisine el açılanların en kerim ve cömerdi, ey kendisinden (bir şey) isteyeni reddetmeyen ve ümit edenin ümidini boşa çıkarmayan; ey kapısı kendisine dua eden için açık olan ve kendisine ümit edenlerden hicabını kaldırmış olan (yüce Allah),
HER GÜN YAPILABİLECEK DUA, Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Sabah - Akşam Duası
HER GÜN YAPILABİLECEK DUA, Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Sabah - Akşam Duası
2 aylar önce
“Allahumme Rabbe hezihi’d-da’veti’t-tâmme. Vesselatil kâimeti âti Muhammedenil vesilete vel fazîlete vebashu makâmen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü'l-mîâd” Anlamı: “Ey bu tam davetin ve kılınmak üzere olan bu namazın Rabbi olan Allah’ım! Muhammed’e vesileyi, fazileti ihsan et. Bir de kendisine va’d ettiğin Makam-ı Mahmûd’u verip oraya ulaştır, muhakkak ki Sen vaadinden dönmezsin.” «Allah’ın gadabından, îkabından, kullarının şerrinden, şeytanların hücumlarından ve benim yanıma gelmelerinden O’nun her biri noksansız ve tam bulunan kelimelerine sığınırım. » Böyle söylersen hiçbir şey sana zarar veremez ve zarar verilmemeye lâyık olursun. (Bkz. Ebû Dâvud, Tıbb, 19; Tirmizî, Deavât, 90; Muvatta’ Şiir, 9)
Cuma Duası, Ey Bizi Hiçbir Zaman Terk Etmeyen Rabbimiz, Bizi Kapından Geri Çevirme...
Cuma Duası, Ey Bizi Hiçbir Zaman Terk Etmeyen Rabbimiz, Bizi Kapından Geri Çevirme...
2 aylar önce
Ey her şeye gücü yeten kudreti sonsuz yüce Allah'ım. En hayırlı amellerimizi ömrümüzün sonunda işlediğimiz ameller; En hayırlı günlerimizi de ömrümüzün son günleri eyle Allah'ım. Ey Alim, Ey Halim, İçine düştüğümüz elim vaziyetlerden bizi çekip kurtaracak sen, Bunları ve daha fazlasını yapmak kendisine kolay olan da yine Sensin.
Sabah Duası, Allah'ım! Kabir Azabındаn, Kalbin Vesvesesinden, İşlerin Dağınıklığından Sаnа Sığınırım
Sabah Duası, Allah'ım! Kabir Azabındаn, Kalbin Vesvesesinden, İşlerin Dağınıklığından Sаnа Sığınırım
2 aylar önce
Ey Allah'ım! Rüzgarların getirdiği âfetin şerrinden sаnа sığınırım! Allah'ım, gözümde bir nûr, kulаğımdа bir nûr, kalbimde bir nûr yarat! Allаh’ım, göğsüme genişlik ver, işimi kolаylаştır! Allah'ım! Kаlbe vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kаbir fitnesinin şerrinden, gecenin getirdiği şeylerin şerrinden, gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden, korkunç rüzgarların getirdiği âfetlerin şerrinden, zаmаnın nöbet nöbet gelen mihnet ve belâlаrının şerrinden sаnа sığınırım!
Şevval Ayı Duası, Hep Beraber Amin! Diyelim...
Şevval Ayı Duası, Hep Beraber Amin! Diyelim...
2 aylar önce
Ey Efendim! İzzetinin hakkına senden istiyorum ki; amelimin kötülüğü, duamın kabulünü önlemesin ve bildiğin gizli sırlarımı açarak beni rezil etme; gizlice işlediğim kötü amelim ve davranışım, sürekli ihmalkârlığım ve cahilliğim, nefsanî isteklerim ve gafletimin çokluğu yüzünden, beni cezalandırmada acele etme. Ey ismi deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan! Sermayesi ümit ve ağlamak olan bana merhamet eyle. Allah'ın rahmeti, Peygamber’ine ve onun soyundan gelen mübarek İmamlara olsun. Ve Allah'ın sonsuz selamı onların üzerine olsun.
Şevval Ayı 6 Günlük Orucu ve Namazı, Faziletleri, Mutlaka Dinleyelim
Şevval Ayı 6 Günlük Orucu ve Namazı, Faziletleri, Mutlaka Dinleyelim
2 aylar önce
00:00 Başlangıç 07:00 Şevval Ayı Namazı Ramazan orucundan sonraki Şevval Ayından 6 Günlük Oruç, dînen güzel ve hoş görülen bir sünnettir, fakat farz veya vâcip değildir. Fazîleti ve ecri büyük olduğundan dolayı bu 6 günlük oruç Müslümana meşrû kılınmıştır. Zirâ her kim, bu orucu tutarsa, kendisine tam bir yıllık oruç sevabı yazılır. "Her kim Şevval ayı içerisinde gece veya gündüz sekiz rekat kılar, her rekatında Fâtiha Sûresi'nden sonra on beş kere İhlas Sûresi okur, namazını bitirince yetmiş kere 'Sübhânellâh' deyip yetmiş kere de bana salavât okursa beni hak ile peygamber olarak gönderen Allâh-u Te'âlâ adına yemin ederim ki Allâh-u Te'âlâ o kişi için kalbine hikmet pınarları akıtır ve dilini hikmetle konuşturur, ayrıca Allâh-u Te'âlâ ona dünyanın derdini ve devâsını gösterir.
RAMAZAN BAYRAMI DUASI, Allah'ım! Bizi Her Türlü Bela, Musibet ve Bütün Tehlikelerden Koru...
RAMAZAN BAYRAMI DUASI, Allah'ım! Bizi Her Türlü Bela, Musibet ve Bütün Tehlikelerden Koru...
2 aylar önce
Allah’ım, Ey Nimet Verdiği Kimselerden Karşılık Beklemeyen Ey Hiçbir Zaman Bağışta Bulunduğuna Pişman Olmayan Ey, Kuluna Ameline Eşit Olarak Karşılık Vermeyen! Nimetin Başlangıçtır; Affın Lütuftur; Cezalandırman Adalettir; Öngördüğün Hayırdır. Verdiğin Zaman Bağışını Minnetle Karıştırmazsın; Esirgediğin Zaman Esirgemen Zulüm Değildir. Şükredene, Şükrü Sen İlham Ettiğin Halde, Karşılık Verirsin; Hamd Edene, Hamdi Sen Öğrettiğin Halde, Mükâfat Verirsin; Öylelerinin Kötülüklerini Örtüyorsun Ki, Dileseydin Rüsva Ederdin, Öylelerine Bağışta Bulunuyorsun Ki, Dileseydin Mahrum Bırakırdın. ...
AREFE GÜNÜ DUASI
AREFE GÜNÜ DUASI
2 aylar önce
Değerli Dostlar, Bu sene de Ramazan Ayı Bitmek Üzere. Rabbim Dualarımızı, Oruçlarımızı Kabul Eylesin. Allaha Emanet Olun... Bayramınız Mübarek Olsun Allah'ım! Senden kalbimle bütünleşen bir iman diliyorum ve ancak bana yazdığın şeylerin bana ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yakin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl.
Cuma Duası ve Ramazan Ayı 29.Gün Duası | Allahım! Bizi Bağışla.Bize Merhamet Et | İftar ve Sahur Dua
Cuma Duası ve Ramazan Ayı 29.Gün Duası | Allahım! Bizi Bağışla.Bize Merhamet Et | İftar ve Sahur Dua
2 aylar önce
Allah’ım! Beni, sabreden ve Rablerinin rızasını arayan, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verileni gizli ve açık infâk eden, kötülüğü iyilikle ortadan kaldıran ve kendileri için dünya yurdunun iyi sonucu olanlardan eyle. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah’ım! Beni, iman edip salih amel işlemiş olarak sana kavu­şanlardan eyle. Beni, altından ırmaklar akan Adn cennetlerinde en yüksek derecelere yerleştir.
Ramazan Ayı 28.Gün Duası | Allah'ım! Senin Geniş Affına Elimi Açtım... | İftar ve Sahur Duası
Ramazan Ayı 28.Gün Duası | Allah'ım! Senin Geniş Affına Elimi Açtım... | İftar ve Sahur Duası
2 aylar önce
İlahi! Senin rafet ve şefkatin başka sana varacak bir vesilem, rahmetinin ihsanından ve rahmet Peygamberi olan, ümmeti -üzüntü- ve beladan kurtaran Peygamberinin şefaatinden başka benim sana ulaşacak bir vasıtam yoktur. O halde bu ikisini (şefaat ve rahmet) benim için mağfiretine nail olacak bir sebep ve cennetine erişecek bir vesile kıl.
Ramazan Ayı 27. Gün Duası | Kadir Gecesi Duası | 1000 Aydan Daha Hayırlı Gece | 2020
Ramazan Ayı 27. Gün Duası | Kadir Gecesi Duası | 1000 Aydan Daha Hayırlı Gece | 2020
2 aylar önce
Hamd Allah'a mahsustur; O Allah ki, geceyi örtü, uykuyu bir dinlenme, gündüzü de dağılıp çalışma (zamanı) kıldı. Uyuduğum yerden beni kaldırdığın için sana hamd olsun. İsteseydin onu ebedi kılardın. Sana asla sonu kesilmeyen ve yarattıklarının sayamayacağı kadar hamd olsun. Allah'ım! Sana hamd olsun; Sen (mahlukatı) yarattın, düzgün (ve dengeli) kıldın, takdir ettin, hüküm verdin, öldürdün, dirilttin, hasta ettin, şifa verdin, afiyet bağışladın, belaya düşürerek imtihan ettin ve arşa istivâ ettin (onu hükmün altına aldın) ve mülke (varlık alemine) ihata ettin.
KADİR GECESİ DUASI | 2020 | Ey Rabbimiz! Kusurlarımızı Affet, Bizi Kendine Kul Kabul Et...
KADİR GECESİ DUASI | 2020 | Ey Rabbimiz! Kusurlarımızı Affet, Bizi Kendine Kul Kabul Et...
2 aylar önce
Ey Rabbimiz! Sağ olduğumuz müddetçe; kulaklarımızdan, gözlerimizden, kuvvetimizden, istifade etmemizi nasip et. Aynı şeyi bizden sonra gelecek olan neslimize de nasip et. Ey Rabbimiz! Bizi; azgın ve mütecavizlere karşı muzaffer kıl. İntikamımızı bize zulmedenlerden al, merhametsizleri bize musallat etme. Bize dini musibet verme. Dünyayı ne asıl gayemiz kıl ne de ilmimizin son hedefi. ...
Kadir Gecesi Ne Zaman, Fazileti, İbadetleri, Namazı ve Duası
Kadir Gecesi Ne Zaman, Fazileti, İbadetleri, Namazı ve Duası
2 aylar önce
KADİR GECESİ NE ZAMAN? Bu yıl Kadir Gecesini, 19 Mayıs 2020 Salı Gününü 20 Mayıs 2020 Çarşamba Gününe Bağlayan Gece İdrak Edeceğiz… Kadir, sözlükte, hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelir. Dini literatürde, “leyletü’l kadr” şeklinde Kur’an-i Kerim’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan Kur’an-i Kerim’in 97. Kadir Süresi, bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur.
Ramazan Ayı 25. Gün Duası | Allah'ım! Üzüntüden ve Tasadan Sana Sığınırız... | İftar ve Sahur Duası
Ramazan Ayı 25. Gün Duası | Allah'ım! Üzüntüden ve Tasadan Sana Sığınırız... | İftar ve Sahur Duası
2 aylar önce
Allah'ım! Hamd, yücelik, izzet, iftihar, galebe, nimet, azamet, rahmet, heybet, hâkimiyet, nurâniyet, ihsan, hep senindir. Tenzih ve takdis, tehlil ("Lâ ilâhe illellah" söylemek) ve tekbir hep sana mahsustur. Görünen ve görünmeyen, yüce göklerin üstünden yerin altına ve en aşağı yerlere kadar her şey sana aittir. Dünya ve âhiret senindir. Beğendiğin hamd ve sena, şükür ve nimetler hepsi sana mahsustur. "Bütün övgüler kendisine evlât edinmeyen, mülkünde hiçbir ortağı bulunmayan ve (yarattıklarının) yardımına muhtaç olmayan Allah'a mahsustur. O'nu büyüklükle an. Ey bütün ömrümde birikimim olan (Rabbim), ey zor günlerimde yanımda olan, ey velinimetim, ey isteklerimde imdadım, ey hacetlerimi gideren, ey yokluğumda beni koruyan, ey yalnızlığımda bana yeten, ey korkulu anlarımda yanımda olan (teselli kaynağım)!
Ramazan Ayı 24.Gün Duası | Allahım!Kadir Gecesinde Bizlerin Günahlarını Bağışla|İftar ve Sahur Duası
Ramazan Ayı 24.Gün Duası | Allahım!Kadir Gecesinde Bizlerin Günahlarını Bağışla|İftar ve Sahur Duası
2 aylar önce
Sayısız hamd, yüce ve üstün olan, kendisinden başkasına hamd layık olmayan âlemlerin Rabbi Allah’a aittir. O bütün varlıkları kudretiyle yarattı, izzetiyle bütün efendileri kendine kul eyledi, diller O'nun övgüsüyle yumuşadı, heybetinden sesler kısıldı ve yüzler O’na boyun eğdi. Allah’ım! Sen nefislerin niyetini ve sırlarını, kalplerin ulaşamadıkları arzularını, gözlerin hain bakışlarını ve sinede saklı tutulanları bilirsin.
Ramazan Ayı 23.Gün Duası | Allah'ım! İşimde Kurtuluş, Çıkış ve Kolaylık Kıl | İftar ve Sahur Duası
Ramazan Ayı 23.Gün Duası | Allah'ım! İşimde Kurtuluş, Çıkış ve Kolaylık Kıl | İftar ve Sahur Duası
2 aylar önce
Allah'ım! Güzel imtihanın ve tedbirinden dolayı sana hamdolsun, İslam ve -peygamberinin- sünnetine uymaktan dolayı sana hamdolsun; ey Rabbim! Onları -geçmiştekileri- kendi dinine hidayet ettiğin ve onlara Kitabını öğrettiğin gibi bizi de hidayet et ve bize de öğret; hakkımdaki güzel imtihanın ve tedbirinden dolayı sana hamdolsun; İftar Duası, Sahur Duası, Ramazan Duası
Cuma Duası ve Ramazan Ayı 22.Gün Duası | Allah'ım! Bize başarı ve güç ver | İftar ve Sahur Duası
Cuma Duası ve Ramazan Ayı 22.Gün Duası | Allah'ım! Bize başarı ve güç ver | İftar ve Sahur Duası
2 aylar önce
Allah'ım! Bize başarı ve güç ver; ey kendisinden istenilenlerin en hayırlısı, yakarışımızı kabul et, ey merhamet isteyenlerin en merhametlisi. Ey kirpiklerin kapanışı, gözlerin kırpışı, içlerde gizli olan ve kalplerde saklı olanlar kendisine gizli olmayan; evet, senin ilmin bütün bunları saymış ve hilmin kapsamıştır; sen zalimlerin söylediklerinden münezzeh ve çok yücesin. Cuma Duası, İftar Duası, Sahur Duası
Ramazan Ayı 21.Gün Duası "Allah'ım! Sıkıntımı Gider, Kusurlarımı Ört" Sahur Duası ve İftar Duası
Ramazan Ayı 21.Gün Duası "Allah'ım! Sıkıntımı Gider, Kusurlarımı Ört" Sahur Duası ve İftar Duası
3 aylar önce
Allah'ım! Sıkıntımı gider, kusurumu ört, hatalarımı bağışla, şeytanı benden uzaklaştır, zimmetimi serbestliğe çıkar (üzerimde hiçbir hak kalmasın); ve ey Rabb'im, dünya ve ahirette benim için yüksek bir derece ver. Allah'ım! Nefsime zenginlik, kalbime yakin, amelime ihlas, gözüme nur, dinimde basiret ve bilinç ver ve azalarımı güçlü kıl, kulağımı ve gözümü benim iki mirasçım kıl ve hakkımda zulmedene karşı bana yardım et ve bunda intikam ve galibiyetimi bana göster ve gözlerimi aydınlat.
Ramazan Ayı 20.Gün Duası, "Allah'ım! Bu Günde Cennet Kapılarını Yüzüme aç,Sahur Duası ve İftar Duası
Ramazan Ayı 20.Gün Duası, "Allah'ım! Bu Günde Cennet Kapılarını Yüzüme aç,Sahur Duası ve İftar Duası
3 aylar önce
Ey bütün gariplerin arkadaşı, ey bütün yalnızların munisi, ey avarelerin sığınağı, ey kaçanlara yer veren, ey bütün kaybolanları koruyan, ey yaşlı ihtiyarlara merhamet eden, ey küçük bebeğe rızık veren, ey kırılmış kemiği onaran, ey bütün esirleri kurtaran, ey fakir zavallıları zenginleştiren, ey korkup sığınanların koruyucusu,
Ramazan Ayı 19.Gün Duası, Ey Rabbim! Kötü Amelimin Üzerine Perde Çek, Sahur Duası ve İftar Duası
Ramazan Ayı 19.Gün Duası, Ey Rabbim! Kötü Amelimin Üzerine Perde Çek, Sahur Duası ve İftar Duası
3 aylar önce
Ey Rabbim! Kötü amelimin üzerine perde çek; zatının yüceliği hakkına, günahımı affet. Eğer bugün günahımı senden başkası bilseydi, o günahı işlemezdim; günahımdan dolayı hemen azaba tutulacağımdan korksaydım, o günahtan kaçınırdım. Ramazan Duası,Sahur Duası, İftar Duası
Ramazan Ayı 18.Gün Duası, Allah'ım!Bu Ayın Orucunu Tutmaya Bizleri Muvaffak Kıl,Sahur ve İftar Duası
Ramazan Ayı 18.Gün Duası, Allah'ım!Bu Ayın Orucunu Tutmaya Bizleri Muvaffak Kıl,Sahur ve İftar Duası
3 aylar önce
"Allah'ım! Bu günün seherlerinin bereketlerinden yararlanmak için beni uyandır; nurlarının ışığıyla kalbimi aydınlat ve bütün uzuvlarımı bu günün eserlerinden, bereketlerinden yararlandır; nurun ile ey ariflerin gönüllerini aydınlatan!" Sahur Duası,İftar Duası, Ramazan Duası
Ramazan Ayı 17.Gün Duası, Allah'ım! Pişmanlığa Yol Açan Günahlarımızı Bağışla, Sahur ve İftar Duası
Ramazan Ayı 17.Gün Duası, Allah'ım! Pişmanlığa Yol Açan Günahlarımızı Bağışla, Sahur ve İftar Duası
3 aylar önce
Bir olan ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur. Mülk onundur, hamd (övgü) O’nadır. Münezzehsin ey vali (alemin sultanı), yücesin ey üstün, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey yüce, yücesin ey en yüce, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey emir sahibi, yücesin ey Mevla, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey yaratan, yücesin ey var eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Ramazan Ayı 16. Gün Duası, Allah'ım! Güvenim, Ümidim ve Tevekkülüm Sanadır, Sahur ve İftar Duası
Ramazan Ayı 16. Gün Duası, Allah'ım! Güvenim, Ümidim ve Tevekkülüm Sanadır, Sahur ve İftar Duası
3 aylar önce
Ey efendim! Güvenim, dayanağım, ümidim ve tevekkülüm sanadır. Senin rahmetine bağlandım. (Niyaz) yükünü senin ihsan kapına indiriyorum. Senin kerem ve bağışını göz önünde bulundurarak hacetimi sana bildiriyorum. Ey Rabbim! Keremini ümit ederek sana yakarıyorum; ihtiyacım için senin katına ümit bağlıyorum; fakirliğimi senin zenginliğinle gideriyorum; senin affınla ayakta duruyorum; senin kerem ve bağışına göz dikiyorum; senin daima hakkımda ihsan buyurmanı göz önünde bulunduruyorum; öyleyse beni ateşte yakma; sensin benim ümidim; beni cehenneme yerleştirme; sensin benim gözümün ışığı. Ramazan Duası, İftar Duası, Sahur Duası
Cuma Duası ve Ramazan Ayı 15.Gün Duası | Allah'ım! Amellerimi Kabul Eyle. | İftar ve Sahur Duası
Cuma Duası ve Ramazan Ayı 15.Gün Duası | Allah'ım! Amellerimi Kabul Eyle. | İftar ve Sahur Duası
3 aylar önce
Allah'ım! Tembellikten, yorgunluktan, hüzünden, korkudan, cimrilikten, gafletten, katı kalplilikten, zilletten, düşkünlükten, fakirlikten, her türlü belâdan, gizli ve açık kötülüklerden sana sığınırım. Kanaat etmeyen nefisten, doymayan karından, huşu etmeyen kalpten, kabul olunmayan duadan, faydası olmayan amelden sana sığınırım. Ramazan Duası,Cuma Duası, İftar Duası, Sahur Duası
Ramazan Ayı 14.Gün Duası | Allahım! Sana Karşı Günah İşlemekten Bizi Uzaklaştır|İftar ve Sahur Duası
Ramazan Ayı 14.Gün Duası | Allahım! Sana Karşı Günah İşlemekten Bizi Uzaklaştır|İftar ve Sahur Duası
3 aylar önce
Ey istenilen ve bağışta bulunanların en hayırlısı! Onun vesilesiyle sinelerimize şifa ver; kalplerimizin öfkesini gider; bütün ihtilaflara rağmen bizi hakka hidayet et; şüphesiz Sen, istediğini doğru yola hidayet edersin. Ramazan Duası, Ramazan Ayı, İftar Duası, Sahur Duası
Ramazan Ayı 13.Gün Duası | Allahım! Zorluğundan Korktuğum Şeyi Bana Kolaylaştır|İftar ve Sahur Duası
Ramazan Ayı 13.Gün Duası | Allahım! Zorluğundan Korktuğum Şeyi Bana Kolaylaştır|İftar ve Sahur Duası
3 aylar önce
Allah'ım! İlminin en etkili mertebesini vasıta kılarak sana el açıyorum. Elbette senin ilminin bütün mertebeleri etkilidir. Allah'ım! İlminin bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Ramazan Duası,İftar duası, Sahur duası
Ramazan Ayı 12.Gün Duası | Allah'ım! Bütün hastalara şifa ver... | İftar Duası | Sahur Duası
Ramazan Ayı 12.Gün Duası | Allah'ım! Bütün hastalara şifa ver... | İftar Duası | Sahur Duası
3 aylar önce
Ey yücelik ve üstünlüğü kendine has kılan, izzetiyle dostları aziz olan, ey gözlerin ihanetini ve sinelerinde gizli olanı, zaman ve asırların geleceklerini bilen; ey nasıl olduğunu kendisinden başka hiç kimse bilmeyen, ey ne olduğunu kendisinden başkası bilmeyen… Ey yeryüzünü su üstüne sıkıştıran ve gökyüzüyle uzun tabakasıyla havayı kapatan, ey en güzel isimler kendisinin olan, ey hiçbir zaman kesilmeyen ihsan sahibi… Ramazan Ayı Duası,Sahur Duası, İftar Duası
Ramazan Ayı 11.Gün Duası | Allahım! Ramazan Ayını Hayırlara Vesile Eyle | İftar Duası | Sahur Duası
Ramazan Ayı 11.Gün Duası | Allahım! Ramazan Ayını Hayırlara Vesile Eyle | İftar Duası | Sahur Duası
3 aylar önce
Allah'ım! Bu günde iyilik ve ihsanı bana sevdir; fısk ve günahtan beni nefret ettir; gazabını ve (cehennem) ateşini bana haram kıl; yardımınla, ey medet dileyenlerin imdadı! Ramazan Duası, İftar Duası, Sahur duası
Ramazan Ayı 10.Gün Duası | Allah'ım! Bu yılın Gelecek Günlerinde Bizi Koru | İftar Duası | Sahur Dua
Ramazan Ayı 10.Gün Duası | Allah'ım! Bu yılın Gelecek Günlerinde Bizi Koru | İftar Duası | Sahur Dua
3 aylar önce
Allah'ım! Bu yılımın gelecek (günlerinde) beni koru; beni kendi civarına ve himayene al; afiyet örtünle beni ört; lütuf ve keremini bana ihsan eyle. Senin civarında yer alan azizdir; senin medh u senan yücedir ve senden başka bir ilâh yoktur. Allah'ım! Beni geçmiş velilerinden olan salihlerin takipçisi kıl; beni onlara kavuştur; hakkında doğru konuşan (velilerine) teslimiyet arz edenlerden kıl. Ramazan Duası, İftar Duası, Sahur Duası
Ramazan Ayı 9.Gün Duası | Allahım! Senden Bir Rahmet İstiyorum.Onunla Kalbime Yol Göster|İftar Duası
Ramazan Ayı 9.Gün Duası | Allahım! Senden Bir Rahmet İstiyorum.Onunla Kalbime Yol Göster|İftar Duası
3 aylar önce
Allah’ım! Senden bir rahmet istiyorum. Onunla kalbime yol göster, işimi bir araya getir, dağınık işlerimi topla, dinimi ıslâh et, gizlimi koru, şahidimi arındır, malımı artır, ömrümü uzat, işimi kolaylaştır, ayıbımı ört, bozuk olan bütün hallerimi düzelt, hoşlanmadığım her şeyi benden uzaklaştır, yüzümü ağart, geri kalan ömrümde bütün kötülüklerden beni koru. Ramazan Duası, İftar duası,Sahur Duası
Cuma Duası | Allah’ım! Korkumu gider. Kusurlarımı ört. Sürçmelerimi engelle | 1 Mayıs 2020
Cuma Duası | Allah’ım! Korkumu gider. Kusurlarımı ört. Sürçmelerimi engelle | 1 Mayıs 2020
3 aylar önce
Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur. Salih kullarının kendisiyle duâ ettikleri ve senin de icabet ettiğinle senden istiyorum. Allah’ım! Beni, hakkında şöyle dediğin kullarından eyle: “Onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükâfatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selâmla karşılanacaklardır. Orada ebedî kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır!”
Ramazan Ayı 8.Gün Duası | Allahım! Katından Bizleri Eli Boş Geri Çevirme | İftar, Sahur, Cuma Duası
Ramazan Ayı 8.Gün Duası | Allahım! Katından Bizleri Eli Boş Geri Çevirme | İftar, Sahur, Cuma Duası
3 aylar önce
Ey Rabbim! Sana yönelen, keremine sığınan, ihsan ve nimetlerini tanıyan bir kulun olarak kapına gelmişim. Affını günahkârlara çok görmeyen, fazlı noksanlaşmayan ve rahmeti azalmayan cömert sensin. Biz, senin kadim ve ezeli affına ve sonsuz lütuf ve rahmetine güveniyoruz. Cuma Duası, İftar Duası, Sahur Duası
🌙 Ramazan Ayı 7.Gün Duası | Allahım!Kalp Gözlerimizi Sana Bakma Nuruyla Aydınlat | İftar,Sahur Duası
🌙 Ramazan Ayı 7.Gün Duası | Allahım!Kalp Gözlerimizi Sana Bakma Nuruyla Aydınlat | İftar,Sahur Duası
3 aylar önce
Ey Mevla'm! Böyle birisinin ümit ve güvencesi ancak sensin. Allah'ım! (yine) şerefli meselelerin ve yüce vesilelerin hürmetine senden, beni bu ayda geniş rahmetine ve çeşitli nimetlerine boğmanı, kabre inip âhiret yurduna varıncaya kadar bana, verdiğin rızka yetinen bir nefis bağışlamanı diliyorum. Ramazan Duası, İftar Duası, Sahur Duası
Ramazan Ayı🌙 6.Gün Duası | Allahım! Hastalık ve Bozgunluğu Bize Musallat Kılma | İftar, Sahur Duası
Ramazan Ayı🌙 6.Gün Duası | Allahım! Hastalık ve Bozgunluğu Bize Musallat Kılma | İftar, Sahur Duası
3 aylar önce
Allah'ım! Bu ayın orucunu tutmak için bize yardım et; (geceleri) ibadet etmeye bizi muvaffak et; (hakkıyla) Kur'ân okumaktan bizi mahrum etme. Bu ayda zekât vermeyi bizlere kolaylaştır. Allah'ım! Ağrı, yorgunluk, hastalık ve bozgunluğu bize musallat kılma. Allah'ım! Helal rızkından iftar etmeyi bizlere nasip et.
🌙 Ramazan Ayı 5.Gün Duası | Allah'ım! Bu Ayda Bizleri Tövbeye Muvaffak Et! | İftar ve Sahur Duası |
🌙 Ramazan Ayı 5.Gün Duası | Allah'ım! Bu Ayda Bizleri Tövbeye Muvaffak Et! | İftar ve Sahur Duası |
3 aylar önce
Ey Allah'ım! Bu ayda bizleri tövbeye muvaffak et; günahtan ve emirlerine karşı gelmekten koru; bizi nimetlerine şükretmeye alıştır; bizleri (günahlara karşı) bağışıklık kalkanlarıyla donat ve en mükemmel şekilde sana itaat etmeye muvaffak ederek nimetini bizlere tamamla. Şüphesiz sen, çok nimet verensin; övgüye layıksın. Allah, Muhammed'e ve onun pâk ve tertemiz Ehlibeyt'ine rahmet etsin. Ramazan Duası, Sahur Duası, İftar Duası
Ramazan Ayı🌙4.Gün Duası | Allahım!Tutmuş Olduğumuz Oruçları Kabul Buyur | İftar Duası | Sahur Duası
Ramazan Ayı🌙4.Gün Duası | Allahım!Tutmuş Olduğumuz Oruçları Kabul Buyur | İftar Duası | Sahur Duası
3 aylar önce
"Allah'ım! Ramazan ayının geçmiş (günlerinin) hakkını bizden taraf eda et. Ona karşı yaptığımız kusur ve ihmali bağışla. Onu bizden kabul buyur. Nefsimize yaptığımız zulümden dolayı bizi cezalandırma. Bizi rahmetine mazhar olanlardan kıl; mahrum olanlardan değil." İftar Duası, Sahur Duası,Ramazan Duası
🌙 Ramazan Ayı 3. Gün Duası | Allah'ım! Şu Ayımızı Bize Bereketli Kıl | Sahur Duası | İftar Duası
🌙 Ramazan Ayı 3. Gün Duası | Allah'ım! Şu Ayımızı Bize Bereketli Kıl | Sahur Duası | İftar Duası
3 aylar önce
Ey belirlenen yörüngelerde hızla dolaşan itaatkâr mahlûk! Seninle karanlıkları aydınlatan, belirsizleri ortaya çıkaran, seni, mülkünün ayetlerinden bir ayet ve saltanatının alametlerinden bir alamet kılan, büyüyüp küçülmen, doğup batman, ışık vermen ve kararman ile seni hizmete alan kimseye inandım ben. Münezzehtir O! Seninle ilgili tedbiri ne kadar ilginçtir; hakkında öngördüğü düzen ne kadar incedir! O, seni yeni bir iş için, yeni bir ayın anahtarı kılmıştır. Sahur Duası, İftar Duası, Ramazan Duası
Ramazan Ayı 2. Gün Duası | Allah'ım! Bu Ayı Bizim İçin Selâmet Kıl | Sahur Duası | İftar Duası
Ramazan Ayı 2. Gün Duası | Allah'ım! Bu Ayı Bizim İçin Selâmet Kıl | Sahur Duası | İftar Duası
3 aylar önce
Allah'ım! Bu ayı bizim için selâmet kıl; bizi bu ayda sağlıklı et ve bu ayı kolaylık ve afiyet içinde bizden teslim al. Kadir gecesinde hükme bağladığın, takdir buyurduğun ve belirlediğin, kesin, dönüşü ve değişimi olmayan hikmetli hükümler arasında, beni de çabaları mükâfatlandırılan, günahları bağışlanan ve kötülüklerinin üstü örtülen kişiler arasına yaz.
Ramazan Ayı 1. Gün Duası | 2020 | Amin!
Ramazan Ayı 1. Gün Duası | 2020 | Amin!
3 aylar önce
Sen Allah'sın, senden başka ilâh yoktur. Henüz dikilen bir gök, serilen bir yer, nur saçan bir güneş, karanlık bir gece, aydın bir gündüz, engin bir deniz, yüce bir dağ, hareket eden bir yıldız, aydınlık saçan bir ay, esen bir rüzgar, yağmur yağdıran bir bulut, ışık saçan bir şimşek, tesbih eden gök gürültüsü, nefes çeken bir can, uçan bir kuş, alevlenen bir ateş, akıp giden bir su yokken sen vardın. Sen her şeyden önce vardın. İftar Duası Sahur Duası
Ramazan Ayı Duası | 2020 | Sahur Duası | İftar Duası
Ramazan Ayı Duası | 2020 | Sahur Duası | İftar Duası
3 aylar önce
"Allah'ım! Hiç şüphesiz ramazan ayı girmiş bulunuyor. Allah'ım! Ey ramazan ayının Rabbi! Öyle bir ay ki, onda Kur'ânı indirdin ve onda hidayeti beyan eden ve hakkı batıldan ayıran açıklamalarda bulundun. Allah'ım! Ramazan ayını bizim için bereketli kıl ve onun orucunu tutmada ve namazını kılmada bize yardımcı ol ve onu bizden kabul buyur." Ramazan Ayı Duası Amin
SABAH DUASI, Allah’ım! Âlem-i İslamı ve bütün insanlığı arzi ve semavi afetlerden koru.
SABAH DUASI, Allah’ım! Âlem-i İslamı ve bütün insanlığı arzi ve semavi afetlerden koru.
3 aylar önce
Ey göklerde ve yerdekilerin kendisinden istediği ve her gün bir işte olan! Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Allah mukaddestir, yücedir ve vakar sahibidir. “Hamd, çocuk edinmeyen ve mülkünde hiçbir ortağı olmayan, zillet ve acizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsustur. O’nu tekbîr ile yücelt."' Allah büyüktür.
Hastalıklardan Korunma ve Şifa Duası
Hastalıklardan Korunma ve Şifa Duası
3 aylar önce
00:44 Peygamberimizin (S.a.v.) Hastalık İçin Okuduğu Dualar 02:58 Hastalıklara Karşı Türkçe Dua Amin! Hz. Aişe’den -radıyallahu anh- gelen rivayete göre Resulü Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi: Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru sekame. Anlamı: Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.»” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)
CUMA DUASI | Yüce Allah’ım! Bizleri af eyle, her derdimizi def eyle, rızkımızı bol eyle...
CUMA DUASI | Yüce Allah’ım! Bizleri af eyle, her derdimizi def eyle, rızkımızı bol eyle...
3 aylar önce
Yüce Allah’ım! Râb olarak Sen'den, din olarak İslâm'dan, Nebi ve Resul olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)'den, kardeş olarak müminlerden, İmam olarak Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (radiyallahu anh)'den, sevap olarak cennetten, ceza olarak cehennemden razı olduk. Sana ve Resulüne itaat etmemizi ve bildirdiklerinle amel etmemizi bizlere nasib eyle Ya Rabbi!
Sana Öyle Muhtacım ki Rabbim! "Belki de Bütün Umutların Avuç İçindeki O Duâda Saklıdır."
Sana Öyle Muhtacım ki Rabbim! "Belki de Bütün Umutların Avuç İçindeki O Duâda Saklıdır."
4 aylar önce
Yüce Allaha Yakarış Rabbim Dualarımızı Kabul Eylesin Yüce Allah’ım! Lütfû kereminle; Affedilmedik hiçbir günahımızı, setredilmedik hiçbir ayıbımızı, giderilmedik hiçbir sıkıntımızı, karşılanmadık hiçbir ihtiyacımızı, ödenmeyecek hiçbir borcumuzu, iyileşmeyecek hiçbir derdimizi, şifa bulmayacak hiçbir hastalığımızı, onulmayacak hiçbir yaramızı bırakma!
Paylaşalım! 14 Asır Önce Efendimiz ﷺ Salgın Hastalıklara Karşı Ne Yapmamız Gerektiğini Bildirmiş!
Paylaşalım! 14 Asır Önce Efendimiz ﷺ Salgın Hastalıklara Karşı Ne Yapmamız Gerektiğini Bildirmiş!
4 aylar önce
Kaynak: Hadislerle İslam DİB Bir gün bilgin sahâbîlerden Abdurrahman b. Avf çıkageldi ve “Salgın Hastalık hususta Allah Resûlü’nün şöyle buyurduğunu duymuştum: ‘Bir hastalığın bir yerde çıktığını işittiğiniz zaman oraya girmeyiniz. Hastalık sizin bulunduğunuz yerde çıkmış ise ondan kaçmak için sakın oradan dışarı çıkmayınız!’” dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer, Allah’a hamdetti, sonra Şam bölgesine girmeden geri döndü. ( B5729 2 Buhârî, Tıb, 30; D3103 Ebû Dâvûd, Cenâiz, 6.)
Cuma Duası, Yüce Allah’ım! Bizleri Senden Ümit Kesenlere Katma! Kusurlarımıza Bakma!
Cuma Duası, Yüce Allah’ım! Bizleri Senden Ümit Kesenlere Katma! Kusurlarımıza Bakma!
4 aylar önce
Bizler ancak Sana ibadet eder, sadece Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım dileriz. Bizleri kendine lâyık kullar eyle ve affeyle Ya Rabbi! Yüce Allah’ım! Hani, Hz. İbrahim'i yakacak olan ateşe dur dedin, Cehennemde bizi yakacak olan ateşe de dur de! Sen yetersin her işlere. Sen dostsun. Sen çok şifa verensin.
Berat Kandili Duası, Allah’ım! Bizi doğruyu bulan ve başkalarına da doğruyu gösterenlerden eyle.
Berat Kandili Duası, Allah’ım! Bizi doğruyu bulan ve başkalarına da doğruyu gösterenlerden eyle.
4 aylar önce
#beratkandili #beratkandiliduası 7 Nisan 2020 Salı trvideos.net/VHy-i9NN_q4-video.html Berat Kandili Ne Zaman? Berat Kandili İbadetleri? Berat Kandili Namazı? Berat Kandili Fazileti? “Allah’ım! Azabından gufranına, gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana iltica ediyorum, şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, Senin kendine yaptığın senaya denk bulamıyorum. Sana lâyık bir surette hamd ve senadan âcizim.”
7 Nisan BERAT KANDİLİ GECESİ Kurtuluşumuz Olabilir...
7 Nisan BERAT KANDİLİ GECESİ Kurtuluşumuz Olabilir...
4 aylar önce
#beratkandili Bu Gece Yüce Allah(c.c.)’tan Berâtımızı İsteyelim Berat Nedir? Berat Kandili Ne Zaman? Berat Kandili Fazileti? Berat Kandilinde Neler Yapılır? Berat Kandili Duası? Dua Bahçesi Kandil Özel Videosu Berat Kandiliniz Mübarek Olsun
Şifa Ayetleri, 7 Ayet Vardır ki Gök Yerin Üzerine Kapansa Bunu Okuyanı Allah Himayesine Alır!
Şifa Ayetleri, 7 Ayet Vardır ki Gök Yerin Üzerine Kapansa Bunu Okuyanı Allah Himayesine Alır!
4 aylar önce
Belâlardan ve Hastalıklardan Koruyan Ayetler 00:00 Giriş 00:49 Tevbe Sûresi 51. Ayet 02:33 Yunus Sûresi 107. Ayet 04:53 Ankebût Sûresi 60. Ayet 05:42 Zümer Sûresi 38. Ayet 08:31 Hûd Sûresi 6. Ayet 11:45 Fâtır Sûresi 2. Ayet 14:03 Hûd Sûresi 56. Ayet
CUMA DUASI | Allah'ım, Endişe ve Korkularımı Gider ve Umduklarımda Hüsran Yaşatma! #HayırlıCumalar
CUMA DUASI | Allah'ım, Endişe ve Korkularımı Gider ve Umduklarımda Hüsran Yaşatma! #HayırlıCumalar
4 aylar önce
Yüce Allah’ım bütün organlarımızı sana ibadete yönelt kalplerimizi gönüllerimizi seni tanımaya çevir, tüm ömrümüzde gecelerimizde gündüzlerimizde bizleri kendine bağla, bizleri geçmişteki salih zatların arasına kat, onlara bahşettiğin manevi rızıklarını bizlere de lutfeyle, onlara nasıl davranıyor isen bizlere de öyle davran.
Bu Zor Günlerde Yapılabilecek "TEVBE İSTİĞFAR DUASI"
Bu Zor Günlerde Yapılabilecek "TEVBE İSTİĞFAR DUASI"
4 aylar önce
Allah’ım! Senden, her şeyi kuşatan rahmetinle, her şeye galebe çalan ve her şeyin kendisine boyun eğdiği ve itaat ettiği kuvvetinle istiyorum. Kendisiyle her şeye galip olduğun kuvvetinle istiyorum. Kendisiyle beraber hiçbir şeyin olmadığı izzetinle istiyorum.
Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Okunacak Dua
Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Okunacak Dua
4 aylar önce
Bu tavır noktasında mü’minlere en güzel örnek Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)dir. Çünkü o, şöyle duâ etmiştir: “Rahatsızlığı gider! Şifâ veren Sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle bir şifâ ver ki, ardında hiç hastalık izi bırakmasın!” Müslim, Selâm, 47.
Cuma Günü Duası “İlâhî! İhtiyacımı geri çevirme! İsteğimi boşa çıkarma! Ümidimi ve emelimi kesme!”
Cuma Günü Duası “İlâhî! İhtiyacımı geri çevirme! İsteğimi boşa çıkarma! Ümidimi ve emelimi kesme!”
4 aylar önce
Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Ey Mü’min ve Halik, ‘Azîm ve Aziz, Cebbâr ve Mütekebbir olan Allah! Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir. Ey Celîl ve Cemîl olan Allah! Ey Kerîm olan Rab! Ey Mübdî olan Allah! Ey Vâsi‘ ve ‘Alîm olan Allah!
Şaban Ayı Duası “Allah'ım! İşimde bir rahatlama ve bir çıkış kapısı göster!" Zikir, Tesbih ve Dua
Şaban Ayı Duası “Allah'ım! İşimde bir rahatlama ve bir çıkış kapısı göster!" Zikir, Tesbih ve Dua
4 aylar önce
Allah’tan başka ilâh yoktur. Yine Allah’tan başka ilâh yoktur. Yine Allah’tan başka ilâh yoktur. Allah’ın kendisiyle kendisini tehlîl ettiğiyle lâ ilâhe illallah. Yarattıklarının O’nu tehlîl ettiği şeyle lâ ilâhe illallah. Yarattıklarının O’nu tekbîr ettiği şeyle Allahu ekber. Yarattıklarının O’nu tesbîh ettiği şeyle sübhanellah.
BELALARDAN KURTULUŞ DUASI “Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmeyiniz..."
BELALARDAN KURTULUŞ DUASI “Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmeyiniz..."
4 aylar önce
Ey Vâhid! Ey Ahad! Ey Samed! Ey doğurmayan ve doğrulmayan ve hiçbir dengi olmayan! Ey eşi olmayan ve yanında veziri olmayan! Ey müsteşar edinmeyen! Ey bir yardımcıya ihtiyacı olmayan! Kendisiyle beraber başka bir ilâh olmayan! ... DUA BAHÇESİ
Miraç Gecesinde Verilen 3 Büyük Müjde (Miraç ve İsra Hadisesi, Miraç Kandili Özel Kısa Dua)
Miraç Gecesinde Verilen 3 Büyük Müjde (Miraç ve İsra Hadisesi, Miraç Kandili Özel Kısa Dua)
4 aylar önce
Hz. Peygamber’in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya oradan da Allah’ın -celle celalühu- huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç gecesi, Receb ayının 27. gecesidir. Miraç Kandili 21 Mart 2020 Cumartesi gününü Pazara bağlayan gece idrak edilecektir.
MİRAÇ KANDİLİ DUASI,  Allah’ım! Her türlü afetlerden, musibetlerden ve hastalıklardan bizleri koru…
MİRAÇ KANDİLİ DUASI, Allah’ım! Her türlü afetlerden, musibetlerden ve hastalıklardan bizleri koru…
4 aylar önce
Ya Rabbi! Hassaten günah hastalıklarından, haramlardan, ahlaksızlıklardan, yalandan, gıybetten, riyadan, hasetten ve kibirden muhafaza eyle. Ya Rabbi! Bütün kıymetli uzuvlarımızı mevlam ne için yaratmış isen, o yerde kullanma şuurunu bizlere ihsan eyle.
CUMA DUASI “Allah’ım! Senden istiğfar diliyorum ve sana tövbe ediyorum. Seni tenzih ederim.”
CUMA DUASI “Allah’ım! Senden istiğfar diliyorum ve sana tövbe ediyorum. Seni tenzih ederim.”
4 aylar önce
Hamd, kendisine tevekkül edene yeten Allah’a mahsustur. Hamd, kendisine güveneni başkasına bırakmayan Allah’a mahsustur. Hamd, ihsâna ihsanla, sabıra kurtuluşla karşılık veren Allah’a mahsustur. Hamd, bizden zarar ve sıkıntıyı gideren Allah’a mahsustur.
SABAH DUASI |  Bela, Musibet ve Afet Zamanında Okuyalım | Hz. Ali (r.a.)'dan
SABAH DUASI | Bela, Musibet ve Afet Zamanında Okuyalım | Hz. Ali (r.a.)'dan
4 aylar önce
Allah’ım! Ey sabah vaktinin dilini aydınlığının nutkuyla çıkaran! Karanlık gecenin dilimlerini sahip olduğu sersem siyah kümeleriyle dağıtan! Deveran eden feleği muhkem ve güzel bir şekilde sağlamlaştıran! Güneşin ışığını yanmasının nuruyla yayan! Ey zâtı zâtına delâlet eden ve mahlûkatına benzemekten münezzeh olan!
TEVBE VE İSTİĞFAR DUASI, Kuran'ı Kerimden Ayetlerle
TEVBE VE İSTİĞFAR DUASI, Kuran'ı Kerimden Ayetlerle
4 aylar önce
Allah’ım! Sen, dostların için en samimi dostsun. Sana tevekkül edenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya en hazır olansın. Gizli işlerinde onları görensin. Kalplerinin derinliklerinde olanı bilensin. Görme mesafelerini bilirsin. Bundan dolayı gizlilikleri sana aşikârdır. Kalpleri sana tutkundur. Gurbet onlara yalnızlık hissi verse de, senin zikrin onları eğlendiriyor. Musibetler onların üzerine yağsa, senin dergâhına sığınırlar. Çünkü işlerin dizginlerinin senin elinde olduğunu ve senin takdirinden kaynaklandığını bilirler.
CUMA DUASI “Allah’ım! Bizleri hiçbir günahımız kalmayacak şekilde bir şekilde bağışla!
CUMA DUASI “Allah’ım! Bizleri hiçbir günahımız kalmayacak şekilde bir şekilde bağışla!
5 aylar önce
Allah’ım! Başı tükenmeyen, sonu kesilmeyen ve varacağı yer arşın olan hamd sana mahsustur. Senden gizli kalmayan, sana varmadan bitmeyen ve en faziletli rızana ulaşan hamd sana mahsustur. Hamd, ancak izniyle itaat edilen Allah’a mahsustur. Hamd, sadece adaletinden korkulan Allah’a mahsustur. Hamd, sadece ihsânı umulan Allah’a mahsustur. Hamd, kendisine itaat edene ihsan eden Allah’a mahsustur.
HER ZAMAN YAPILABİLECEK DUA | Sabah, Akşam | Allah Kabul Etsin!
HER ZAMAN YAPILABİLECEK DUA | Sabah, Akşam | Allah Kabul Etsin!
5 aylar önce
Ey Hayy u Kayyûm! Ey semâvât u arzı eşsiz bir surette yaratan Yüce Yaratıcı! Ey celâl ve ikram sahibi! Ey Yüceler Yücesi Allah'ım! Senden marifetinin nuruyla her zaman kalbime diriliş Üflemeni diliyorum. "Ey Allah! (3 defa)" Ey Rahman, ey Rahim, ey Merhametliler Merhametlisi! Ey desteği olmayanların desteği, azığı olmayanların azık kaynağı, dayanağı olmayanların dayanağı, zayıfların sığınağı,
SABAH DUASI “Allah'ım! Haram saydıklarından uzak durarak helalinle yetinmeyi bize nasip eyle.”
SABAH DUASI “Allah'ım! Haram saydıklarından uzak durarak helalinle yetinmeyi bize nasip eyle.”
5 aylar önce
Yarattığı dâneler adedince “Lâilâheillallah." Kainattaki çakıl taşları sayısınca “Lâilâheillallah." Kelimeleri miktarınca "Lâilâheillallah." Arşının ağırlığınca “Lâilâheillallah." Semavatı dolusunca “Lâilâheillallah." Arzı dolusunca “Lâilâheillallah."
CUMA GÜNÜ DUASI | Allahım! Bizleri, gözlerimizi aydınlatan ve üzüntümüzü gideren rızana uygun gör
CUMA GÜNÜ DUASI | Allahım! Bizleri, gözlerimizi aydınlatan ve üzüntümüzü gideren rızana uygun gör
5 aylar önce
Hayy ve kayyûm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Nebilerin ve Resûllerin Rabbi yücedir. Göklerin ve içindekilerin ve yüce arşın Rabbi yücedir. Selâm, gönderilen peygamberlerin üzerine olsun. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.
SABAH DUASI, Recep Ayına Özel
SABAH DUASI, Recep Ayına Özel
5 aylar önce
Hayy ve kayyum olan, Allah’tan başka ilâh yoktur. Baki ve daimi olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Tek olan, eşi ve benzeri olmayan Allah’tan başka ilâh yoktur. İlk ve son olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Ayetleriyle açık, zatıyla gizli olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Güçlü ve kuvvetli olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Hikmetli ve bağışlayıcı olan Allah’tan başka ilâh yoktur. İşiten ve gören Allah’tan başka ilâh yoktur. Lütuf sahibi ve her şeyden haberi olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Güzel huylu ve ilim sahibi olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Nimetleri bahşeden ve kudretli olan Allah’tan başka ilâh yoktur.
REGAİP KANDİLİ DUASI | Dua Bahçesi Özel | 27 Şubat 2020
REGAİP KANDİLİ DUASI | Dua Bahçesi Özel | 27 Şubat 2020
5 aylar önce
Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun. Bu gece Regaip Kandilini idrak edeceğiz inşallah. Rabbim cümlemizin dualarını kabul eylesin. ... Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. İyi sonuç müttakilerindir. Düşmanlık ancak zalimler içindir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s)’e, onun bütün ehl-i beytine ve ashâbına salât ve selâm olsun. Ey Rabbimiz! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur! Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle!. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. ...
REGAİP KANDİLİ’NİN FAZİLETİ, ÖNEMİ, İBADETLERİ
REGAİP KANDİLİ’NİN FAZİLETİ, ÖNEMİ, İBADETLERİ
5 aylar önce
27 Şubat 2020 Perşembe Gününü Cumaya Bağlayan Gece Regaip Kandili Regaip kandilinin önemi fazileti bakımından diğer günlere göre daha çoktur. Kur’an’da haram aylar diye anılan dört aydan bir tanesi Recep ayıdır. Dinimize göre tüm vakitlerin değerli olduğu ancak kandil, bayram gibi günlerin ise daha önemli olduğu vurgulanır. Dinî kültürün yanı sıra tasavvuf geleneği ve kültüründe de bu kandil diğer kandiller gibi önemli bir yere sahiptir.
Seniye Misir
Seniye Misir - 8 saatler önce
Amin amin allahım razı olsun
Əli Kerimli
Əli Kerimli - 9 saatler önce
Amin🙏
Faysal Dm
Faysal Dm - 12 saatler önce
Amin
Faysal Dm
Faysal Dm - 12 saatler önce
Hayırlı sabahlar hocam ÂLLAH razı olsun ❤
Karagöz Karagöz
Karagöz Karagöz - 23 saatler önce
Amin Allah razı olsun
Gulyabetin Alieva
Gulyabetin Alieva - Gün önce
Allah sizden razı olsun 🙏yüreğinize emeğinize sağlık🤲 Amin !
Emrah Suleymanli
Emrah Suleymanli - Gün önce
Bismillahir Rəhmanir Rəhim La İlahə İlləllah Muhəmmədin Rəsulullah Allahummə salli Əla Muhəmmədin və Ali Muhəmməd Allah razı olsun nurlu kardeşim Hocamız var ol daima uca məqamlarda ol əksik olmayasan səsin də özün kimi nurludur Allah səni korusun dualarını kabul eyləsin Aminnn 🤲🤲🤲🤲🌺🌺🌺🌺🌺🌹🌹❤🌹🌹🌹🌹
Saime Yağmur
Saime Yağmur - Gün önce
Allah razı olsun inşallah amin amin ecmain çok güzel söylüyor MAŞŞALLAH sübhanallah allah kabul etsin inşallah amin amin ecmain amin mutlu günler sevgiler saygılar Teşekkür ederim. 🤲🤲🤲🤲🤲🤲🙏🌹
Zehra AlnıAk
Zehra AlnıAk - Gün önce
Amin hocam amin ..ağzına yüreğine sağlık
Roblox _ Queen'i
Roblox _ Queen'i - Gün önce
😊👍👏
ilqar memmedov
ilqar memmedov - Gün önce
Amin allahin sen bu Karona virusu xeyirlisiyle heyatimizdan cixarsin aminnnnnn
Yegane Bahsiyeva
Yegane Bahsiyeva - Gün önce
Amiin Ya Rabbim
Seniye Misir
Seniye Misir - Gün önce
AMİN AMİN ALLAH RAZI OLSUN HOCAM SÜBAHHAN ALLAHİ VEBİ HAMDİHİ SÜBAHAN ALLAHİL AZİM
Semiha Kolagasi
Semiha Kolagasi - Gün önce
Hocam allah razı olsun. Emegine saglık allah kabul etsın amin
Senem Kavramaya
Senem Kavramaya - Gün önce
Amin inşallah hayırlı huzurlu sabahlar dilerim sayın hocam
cemile yüzer
cemile yüzer - Gün önce
Selâm gardaşım Allahım daim Razı olsun inşallah çoook güzel ellerine sağlık 🖑🖐
Aydin Aydin
Aydin Aydin - Gün önce
Amin...Hayırlı Sabahlar 🍃
Konul İmanova
Konul İmanova - Gün önce
ALLAAH.C.C. razı olsun🤲🤲🤲
Fatma Nur
Fatma Nur - Gün önce
Sübhanallahi ve bihamdıhi sübhanallahül azim estağfurullah adedi ğelki
Seher Tunç
Seher Tunç - Gün önce
👍🌺🌼👍🌹🕋🌹
seviyeli hckrkmz
seviyeli hckrkmz - Gün önce
Sabah namazının arkasından kör ve felç olmamak için okunacak dua. Subhanallahilazim ve bi hamdihi vela havle vela guvvete illabillah.(3 defa) Allahümme inni es'elüke mimma indeke ve efid aleyye min fadlike venşur aleyye min rahmetike ve enzil aleyye min berekat...☝️🕋🤲
Faysal Dm
Faysal Dm - Gün önce
Hocam hayırlı sabahlar ALLAH RAZI OLSUN ❤
Nurcan Yiğit
Nurcan Yiğit - Gün önce
Selâmün Aleyküm Hayırlı sabahlar dilerim cümleten. ALLAH razı olsun senden kardeşim dilerim Rabbim duâ eden ve duâsı kabul kabul olan kullarından eylesin bizleri inşallah(ÂMİN) 🤲📿🕋 ALLAH'A emanet olun 😊🙋‍♀️
Kutsi Temiz
Kutsi Temiz - Gün önce
Allah sizden razı olsun 😊
KÜTÜB-İ SİTTE
KÜTÜB-İ SİTTE - Gün önce
Kardeşlerim okuyalım ve beğenelim daha çok müslümanın faydalanmasına sebep olalım: 👇👇 54 FARZ (MÜSLÜMANLARIN GÖREVLERİ) 1-Allahı daima zikretmek 2-Helal kazanılmış elbise giymek 3-Abdest almak 4-Beş vakit namaz kılmak 5-Cünüplükten gusletmek 6-Rızık için Allah'a tevekkül (itimad)etmek 7-Helalden yiyip içmek 8-Allahın taksimine kanaat etmek 9-Tevekkül etmek 10-Kazaya (yani Allah'ın hükmüne )razı olmak 11-Nimete karşılık şükretmek 12-Belaya sabretmek 13-Günahlarına Tevbe etme 14-İbadetleri ihlas ile yapmak 15-şeytanı düşman bilmek 16-Kuran-ı delil tanımak 17-Ölüme hazırlıklı olmak 18-İyiliği amredip kötülükten alıkoymak 19-Gıybet etmemek , kötü şeyler dinlememek 20-Anaya ve babaya iyilik ve itaatte bulunmak 21-Akrabayı ziyaret etmek 22-Emanete hıyanet etmemek 23-Dinin kabul etmeyeceği latifeyi(şakayı)terk etmek 24-Allah ve rasulüne itaat etmek 25-Günahtan kaçınıp Allah'a sığınmak 26-Allah için sevmek 27-Allah için buğzetmek 28-Her şeye ibretle bakmak 29-İlim öğrenmeye çalışmak 30-Kötü zamdan sakınmak 31-İstihza(alay)etmemek 32-Harama bakmamak 33-Daima doğru olmak 34-Şımarıklık ve azgınlığı terketmek 35-Sihir yapmamak 36-Verdiği sadakayı başa kalmamak 37-Ölçü ve teraziyi doğru tutmak 38-Allahın azabından korkmak 39-Bir günlük nafakası( yiyeceği içeceği)olmayana sadaka vermek 40-Allahın rahmetinden ümit kesmemek 41-Nefsinin kötü arzularına tabi olmamak 42-İçki kullanmamak 43-Allaha ve müminlere suizan etmekten kaçınmak 44-Zekat vermek ve mali cihadda bulunmak 45-Hayız(adet)zamanlarında ve nifas halinde cinsi münasebetten kaçınmak 46-Bütün günahlardan , kötülükten kalbini temiz tutmak 47-Yetimin malını haksız olarak yememek,onlara iyilik etmek 48-Kibir etmemek 49-Livata (erkekle cinsi münasebet) ve zina yapmamak 50-Beş vakit namazı muhafaza etmek 51-Zulm ile halkın malını yememek 52-Allaha şirk(ortak)koşmamak 53-Riyadan gösterişten sakınmak 54-Yalan yere yemin etmemek (Allah razı olsun)
Rakiye Turan
Rakiye Turan - Gün önce
ALLAH c.c RAZI OLSUN AMİİİN
Yeşim Candemir
Yeşim Candemir - Gün önce
Allah razı olsun.Hayırlı sabahlat.
Ayşegül Dönmez
Ayşegül Dönmez - Gün önce
Allah razı olsun hocam
Selamet Bilen
Selamet Bilen - Gün önce
Amin insallah
Aygun Kasumova
Aygun Kasumova - Gün önce
Salamlar olsun butun Allahi seven bendelerine
Malika Guseinova
Malika Guseinova - 2 gün önce
Allahim komey ele.
Sebine Cavadova
Sebine Cavadova - 2 gün önce
Amin.inwallah
Sultan Kaya
Sultan Kaya - 2 gün önce
Aminnn Allahim razi olsun sizden Agziniza yureginize saglik binlercekez Aminnnn
ADNAN BATMAZ
ADNAN BATMAZ - 2 gün önce
Aminnnn
tesla enerji
tesla enerji - 2 gün önce
Allah senden razı olsun ayet okunuşları senin okuduğun şekilde olması lazım ama İslam alemi Yahudiler gibi kuran okuyorlar ben onları Allah a havale ettim
Nihat Mirzoyev
Nihat Mirzoyev - 2 gün önce
AllAH razı olsun hocam
Nihat Mirzoyev
Nihat Mirzoyev - 2 gün önce
AlAHIM qabul eyle qurbanın olum
Zara Emirli
Zara Emirli - 2 gün önce
Amin. Allah cümləmizin dualarını qəbul etsin.
Turkan Goren
Turkan Goren - 2 gün önce
Ey yüce RABBİM! EHAD İSMİN İLE SENDEN İŞTİYORUM.ALLAH'IM!AZİM İSMİNLE SANA YALVARIYORUM.ALLAH'IM KAİNATIN HER ZERRESİNDE VARLIĞINI HİSETTİĞİM YÜCE KABİR İSMİN HÜRMETİNE SABAHLAYIP AKŞAMLADIĞIM ZAMAN İÇİNDE ÜZERİME GELEÇEK HER TÜRLÜ BELAYI BENDEN UZAKLAŞTIR. AMİN AMİN YÜÇE RABBIM.
Faysal Dm
Faysal Dm - 2 gün önce
Hayırlı sabahlar hocam ÂLLAH razı olsun❤
Taskin Sekerci
Taskin Sekerci - 2 gün önce
AMIN SÜKÜRLEROLSUN BU DÜNYADA BIZLERE VERDIĞIN NIMETLERE AMIN
NASİBA ERDOĞAN
NASİBA ERDOĞAN - 3 gün önce
Aamin aamiin
adı soyadı
adı soyadı - 3 gün önce
Allah (c.c) sizin gibi Allah dostlarından razı olsun
ghiul Murat
ghiul Murat - 3 gün önce
Amin
Seniye Misir
Seniye Misir - 3 gün önce
Amin amin amin inşallah allahım
Serpil Coşkun
Serpil Coşkun - 3 gün önce
Allah bin defa razı olsun hocam
Nergis Gündüz
Nergis Gündüz - 3 gün önce
Amin Amin Amin
Emine Kılıç
Emine Kılıç - 3 gün önce
🥀🥀🥀🤲🤲🤲🤲🌺♥️🌺♥️🌺♥️🌺🌺🌺♥️🌺♥️🌺♥️🌺🌺♥️♥️🌺🌺♥️🌺♥️
Saime Yağmur
Saime Yağmur - 3 gün önce
Âmin amin inşallah allah sende razı olsun güzel insan teşekkür ederim çok sağol mutlu sabahlar sevgiler saygılar Teşekkür ederim yüreğine sağlık çok güzel söylüyor 🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲😥
Ayşegül Dönmez
Ayşegül Dönmez - 3 gün önce
Amin emeğine sağlık hocam
hanife alibaşoğlu
hanife alibaşoğlu - 3 gün önce
Amin Amin, Rabbimiz dualarımızı kabul eylesin inşallah 🤲🤲
Gülcin Güngör
Gülcin Güngör - 3 gün önce
Günaydin hayirli sabahlar AMIN AMINNN Allah herkezin hepimizin dualarıni kabul etsin iyiki hocalarımiz var allah bin defa razı olsun onlardan ağızlarına saglik amin AMINNN AMINNNN
Hanife Uslu
Hanife Uslu - 3 gün önce
AMİN AMİN AMİİİNNNNNNN 👐👐👐🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Zara Emirli
Zara Emirli - 3 gün önce
Sabahınız xeyir. Oxuduğunuz duaları Allah qəbul etsin.
Fatma ERDOĞAN
Fatma ERDOĞAN - 3 gün önce
Aminnn❤Allah razı olsun içimden geçirip, kelimelere dökemedigim ne varsa duaya sıgdırdınız Allah razı olsun❤
Medya Ayna Cine Vizyon
Medya Ayna Cine Vizyon - 3 gün önce
Amin
Svetlana Mincheva
Svetlana Mincheva - 3 gün önce
Yarabbim mismila raxmannnirahim allah razi olsun butin jimlimize amin
Emrah Suleymanli
Emrah Suleymanli - 3 gün önce
Bismillahir Rəhmanir Rəhim La İlahə İlləllah Muhəmmədin Rəsulullah Allahummə salli Əla Muhəmmədin və Ali Muhəmməd Şükürlər Olsun Uca Rəbbimin Gücünə Qüdrətinə Şəfaətinə Min Şükürlər Olsun Allah nurlu səsini heç vaxt əksik eləməsin duaların həp bizlərlə olsun nurlu dəyərli Hocamız nə gözəl dualardır qulaq asdıqca insan sakitləşir nicat tapır maşAllah Allah sizi var eləsin ucadan uca eləsin Allah dualarınızı kabul eyləsin Allaha əmanət olun kardeşim Aminnnnnnnnn 🤲🤲🤲🌹🌹🌺🌺🌷🌷❤
Seher Tunç
Seher Tunç - 3 gün önce
👌🤲👍🌺🌸🌹💐🌻🏵️🌼🌿💮🍀☘️🍁
Seher Tunç
Seher Tunç - 3 gün önce
👍🌹👍🌹👍🌹
Zumrud Veliyeva
Zumrud Veliyeva - 3 gün önce
ALLAHIN SALAMi ve REHMETI,Merhemeti olsun,inwallah ,Cumlemize,Hocam .UCA YARADAN,ILAHI VARLIG olan SEVINLI ve SEVGIsINE,yar ve yardimina ehtiyacimiz olan REBBIMIZ,ARZU,DILEKLERINIZE,NIYYETLERIMIZe,gozel emeller etmesine,yardimcimiz olsun,HOCAM.Gozel ,Giymetli Dualarinizi ,Sizlerin ,bizlerin,Cumlemizi ewitsin,UCA ALLAH ewitsin,dergahinda,dualarimuzi Ve gebul etsin inwallah...kunahlarimizi ef etsin,bahiwlayan REBBIMIZ,bu dunyadada,ahiretdede yaratdigi yahwiliglari ve gozellikleri Cumlemizin nesibo etsin inwallahHocam. Anin.Amin.Amin.Cok Wukir YARADAN,REBIMIZE...AMin.Amin.Amin...dinledik Hocam,Cok how kalamlar,dilekler,her birimize yar olsun,gozel kalamlar...,melhem oksun,wefa olsun,ilac olsun,inwallah...Amin.Amin.Anin.Tew...🙏
Sabrija Omerhodžič
Sabrija Omerhodžič - 3 gün önce
Sabahajrula hahirli Allah Razi olsun Amin in sha Allah💓🤲
Senem Kavramaya
Senem Kavramaya - 3 gün önce
AMİN
Nihat Mirzoyev
Nihat Mirzoyev - 3 gün önce
AllAH raxı oısun hocam
Nihat Mirzoyev
Nihat Mirzoyev - 3 gün önce
AllAH qabul eylesin Amin
Sakine Polat
Sakine Polat - 3 gün önce
🤲🤲🤲🙏🙏🙏
gülcan kesmez
gülcan kesmez - 3 gün önce
Hayırlı sabahlar allah razı olsun sizden hocam allah kabul etsin dualarımızı inşallah
Faysal Dm
Faysal Dm - 3 gün önce
Amenne
cemile yüzer
cemile yüzer - 3 gün önce
Ey güzel Allahım bizleri sana layık kul Habbine layık ümmet eyle inşallah Bizleri hidayet ulaştır inşallah. Allahıın Selâmı Rahmeti Nuru Bereketi üzerimize olsun inşallah Allahım Rağzı olduğu kullarından etsin inşallah Cümlemizi 🖑🖐Teşekkürler gardaşım ellerine sağlık
Faysal Dm
Faysal Dm - 3 gün önce
Hocam hayırlı sabahlar ALLAH RAZI OLSUN ❤
Mako
Mako - 3 gün önce
AMIN Cox Gozel Duadi Allah Razi Olsun Sizden Ureyinize Sagliq.💚
Metin Hakbilir
Metin Hakbilir - 3 gün önce
Hayırlı sabahlar Allah Teâlâ dualarımızı kabul etsin Sizlerden razı olsun Rabbim dünya ve ahirette yâr ve yardımcınız olsun hocam
Mucahit Genc
Mucahit Genc - 3 gün önce
RABBIM YAPTIGIMIZ DUALARIMIZI OKUNAN DUALARI KABUL ET MEKKE DE YAPILAN DUALARA KATIP KABUL EYLE KIMIN NE DERMAN SIZ DERDI varsa gider DULARIMIZIN KABULU DILEGIMLE ALLAH IM YOLUNDAN AYIRMA RABBIM SEN HER SEYE KADIRSIN OKUYAN HOCA YA HAZIRLAYIP SUNAN LARDAN RABBIM RAZI OLSUN EMEGINIZE SAGLIK HAYIRLI SABAHLAR SAGLIKLI GECER INSALLAH AMIN
Ayberk Demir
Ayberk Demir - 3 gün önce
Bismillahirrahmanirrahim
Xelil Xelilov
Xelil Xelilov - 3 gün önce
Allah razı olsun hocam😔
Nur Degirmenci
Nur Degirmenci - 3 gün önce
Sure sayıları yanlış
Güneş Bulut
Güneş Bulut - 3 gün önce
HAYIRLI Cumalar
Mucahit Genc
Mucahit Genc - 3 gün önce
Sabahleyin dualarimizin kabul olmasi dilegimle herkesin duasi kabul olur In SALLAH AMIN AMIN