RFA Tiếng Việt
RFA Tiếng Việt
  • 9 428
  • 262 610 218
  • 0
  • Katılım 26 Mar 2010
[RFA VIETNAMESE OFFICIAL VIDEO - Kênh thông tin chính thức của đài Á CHÂU TỰ DO]
Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi TRvideos: bit.ly/11PGb33
Facebook:on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: twitter.com/DaiAChauTuDo
Googe+: bit.ly/1yNd1g7
Đài Á Châu Tự Do RFA: bit.ly/1uS5BJn

Video