(G)I-DLE (여자)아이들 (Official YouTube Channel)
(G)I-DLE (여자)아이들 (Official YouTube Channel)
  • 100
  • 518
  • 60
  • Katılım
(G)I-DLE Official TRvideos Channel
(여자)아이들 공식 유튜브 채널

Video
(여자)아이들((G)I-DLE) - '덤디덤디 (DUMDi DUMDi)' 응원법
(여자)아이들((G)I-DLE) - '덤디덤디 (DUMDi DUMDi)' 응원법
4 gün önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - '덤디덤디 (DUMDi DUMDi)' 응원법 (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instadgram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle (G)I-DLE Official Fansite: www.united-cube.com ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #덤디덤디
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #66 : '덤디덤디 (DUMDi DUMDi)' 재킷 촬영 현장 비하인드 (ENG)
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #66 : '덤디덤디 (DUMDi DUMDi)' 재킷 촬영 현장 비하인드 (ENG)
3 gün önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #66 : '덤디덤디 (DUMDi DUMDi)' 재킷 촬영 현장 비하인드 (ENG) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instadgram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle (G)I-DLE Official Fansite: www.united-cube.com ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #덤디덤디
[네버엔딩 네버랜드 3회] Part 1 - [Never-ending Neverland Ep.3] Part 1 (ENG)
[네버엔딩 네버랜드 3회] Part 1 - [Never-ending Neverland Ep.3] Part 1 (ENG)
4 gün önce
[네버엔딩 네버랜드 3회] Part 1 후크 선장의 저주에 걸린 환상의 나라 네버랜드를 구출하기 위한 (여자)아이들의 6인 6색 버라이어티! 매주 화요일 오후 4시30분 큐브TV에서 미공개 영상과 함께 확인해보실 수 있습니다 [Never-ending Neverland Ep.3] Part 1 (ENG) A 6-color variety show of (G)I-DLE on their journey to rescue Neverland from Captain Hook's curses! Every Tuesday at 4:30pm, you can watch the original broadcast on CUBE TV! Sponsored by VT Cosmetics (vt-cosmetics.com/) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instadgram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle (G)I-DLE Official Fansite: www.united-cube.com #여자아이들 #GIDLE #네버엔딩네버랜드
[네버엔딩 네버랜드 3회] Part 2 - [Never-ending Neverland Ep.3] Part 2 (ENG)
[네버엔딩 네버랜드 3회] Part 2 - [Never-ending Neverland Ep.3] Part 2 (ENG)
4 gün önce
[네버엔딩 네버랜드 3회] Part 2 후크 선장의 저주에 걸린 환상의 나라 네버랜드를 구출하기 위한 (여자)아이들의 6인 6색 버라이어티! 매주 화요일 오후 4시30분 큐브TV에서 미공개 영상과 함께 확인해보실 수 있습니다 [Never-ending Neverland Ep.3] Part 2 (ENG) A 6-color variety show of (G)I-DLE on their journey to rescue Neverland from Captain Hook's curses! Every Tuesday at 4:30pm, you can watch the original broadcast on CUBE TV! Sponsored by VT Cosmetics (vt-cosmetics.com/) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instadgram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle (G)I-DLE Official Fansite: www.united-cube.com #여자아이들 #GIDLE #네버엔딩네버랜드
(여자)아이들((G)I-DLE) - '덤디덤디 (DUMDi DUMDi)' : ONLINE MEDIA SHOWCASE Ver.
(여자)아이들((G)I-DLE) - '덤디덤디 (DUMDi DUMDi)' : ONLINE MEDIA SHOWCASE Ver.
4 gün önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - '덤디덤디 (DUMDi DUMDi)' : ONLINE MEDIA SHOWCASE Ver. (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instadgram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle (G)I-DLE Official Fansite: www.united-cube.com ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #덤디덤디
(여자)아이들((G)I-DLE) - '덤디덤디 (DUMDi DUMDi)' Official Music Video
(여자)아이들((G)I-DLE) - '덤디덤디 (DUMDi DUMDi)' Official Music Video
5 gün önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - '덤디덤디 (DUMDi DUMDi)' Official Music Video Composed by 소연, Pop Time Lyrics by 소연 Arranged by Pop Time, 소연 뜨거운 태양에 살짝 미친 난 쉽게 두 볼이 빨개지고 그러다 어질어질 달아오른 난 헤엄을 치듯 춤을 추고 음악을 더 크게 더 틀고 싶어 우리 사랑이 안 들리게 안아도 더 가까이 붙고 싶어 닿은 심장이 팡 터지게 바람은 두근대게 또 파도는 쿵쾅대게 저기 드러머처럼 내 마음을 두드려줘 내게 들려줘 이 여름의 그 노래를 Every night every mind every time every sign 어딜 가도 여긴 Tropical night 찌는 날 찌는 밤바다의 칼바람 잊을 수 없이 타오르는 밤 덤디덤디 덤디덤디 덤디덤디 덤디덤디 (Turn up my summer) 덤디덤디 덤디덤디 덤디덤디 덤디덤디 (Turn up my summer) Hey drummer 무더위로 높여 Kick & snare는 우리 벽을 녹여 Oh god 흠뻑 젖어버린 속옷 야자수가 흔들리도록 춤 춰 폭죽 펑펑 터지는 축제에 텅텅 머리를 비우고 미친 듯 음악은 Turnt up 첨벙대는 파도의 Beat는 두구 둥 두구 둥 DJ 바람은 삐끼삐끼움 사랑을 더 세게 더 주고 싶어 나의 계절이 느껴지게 이대로 두 눈을 꼭 감고 싶어 태양이 떠도 영원하게 바람은 살랑대게 또 파도는 찰랑대게 저기 댄서들처럼 내 마음을 흔들어줘 내게 들려줘 이 여름의 그 노래를 Every night every mind every time every sign 어딜 가도 여긴 Tropical night 찌는 날 찌는 밤바다의 칼바람 잊을 수 없이 타오르는 밤 덤디덤디 덤디덤디 덤디덤디 덤디덤디 (Turn up my summer) 덤디덤디 덤디덤디 덤디덤디 덤디덤디 달이 잠들고 여름이 다 식으면 내게 불러줘 뜨거웠던 그때 노래를 Shout it out loud Let’s turn up my summer bae Hit the drum 덤디덤덤 덤디디덤덤 덤디덤덤 덤디디덤덤 덤디덤덤 덤디디덤덤 덤디덤덤 (Turn up my summer) 덤디덤덤 덤디디덤덤 덤디덤덤 덤디덤덤 덤디디덤덤 덤디덤덤 (Turn up my summer) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle (G)I-DLE Official Fansite: www.united-cube.com (G)I-DLE Official bilibili: space.bilibili.com/624243924 ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #덤디덤디
(여자)아이들((G)I-DLE) - '덤디덤디 (DUMDi DUMDi)' M/V Teaser 2
(여자)아이들((G)I-DLE) - '덤디덤디 (DUMDi DUMDi)' M/V Teaser 2
7 gün önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - '덤디덤디 (DUMDi DUMDi)' M/V Teaser 2 (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle (G)I-DLE Official Fansite: www.united-cube.com ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #덤디덤디
(여자)아이들((G)I-DLE) - '덤디덤디 (DUMDi DUMDi)' M/V Teaser 1
(여자)아이들((G)I-DLE) - '덤디덤디 (DUMDi DUMDi)' M/V Teaser 1
8 gün önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - '덤디덤디 (DUMDi DUMDi)' M/V Teaser 1 (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle (G)I-DLE Official Fansite: www.united-cube.com ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #덤디덤디
(여자)아이들((G)I-DLE) - '덤디덤디 (DUMDi DUMDi)' Audio Teaser
(여자)아이들((G)I-DLE) - '덤디덤디 (DUMDi DUMDi)' Audio Teaser
10 gün önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - '덤디덤디 (DUMDi DUMDi)' Audio Teaser (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle (G)I-DLE Official Fansite: www.united-cube.com ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #덤디덤디
[네버엔딩 네버랜드 2회] Part 1 - [Never-ending Neverland Ep.2] Part 1 (ENG)
[네버엔딩 네버랜드 2회] Part 1 - [Never-ending Neverland Ep.2] Part 1 (ENG)
11 gün önce
[네버엔딩 네버랜드 2회] Part 1 후크 선장의 저주에 걸린 환상의 나라 네버랜드를 구출하기 위한 (여자)아이들의 6인 6색 버라이어티! 매주 화요일 오후 4시30분 큐브TV에서 미공개 영상과 함께 확인해보실 수 있습니다 [Never-ending Neverland Ep.2] Part 1 (ENG) A 6-color variety show of (G)I-DLE on their journey to rescue Neverland from Captain Hook's curses! Every Tuesday at 4:30pm, you can watch the original broadcast on CUBE TV! Sponsored by VT Cosmetics (vt-cosmetics.com/) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instadgram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle (G)I-DLE Official Fansite: www.united-cube.com #여자아이들 #GIDLE #네버엔딩네버랜드
[네버엔딩 네버랜드 2회] Part 2 - [Never-ending Neverland Ep.2] Part 2 (ENG)
[네버엔딩 네버랜드 2회] Part 2 - [Never-ending Neverland Ep.2] Part 2 (ENG)
11 gün önce
[네버엔딩 네버랜드 2회] Part 2 후크 선장의 저주에 걸린 환상의 나라 네버랜드를 구출하기 위한 (여자)아이들의 6인 6색 버라이어티! 매주 화요일 오후 4시30분 큐브TV에서 미공개 영상과 함께 확인해보실 수 있습니다 [Never-ending Neverland Ep.2] Part 2 (ENG) A 6-color variety show of (G)I-DLE on their journey to rescue Neverland from Captain Hook's curses! Every Tuesday at 4:30pm, you can watch the original broadcast on CUBE TV! Sponsored by VT Cosmetics (vt-cosmetics.com/) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instadgram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle (G)I-DLE Official Fansite: www.united-cube.com #여자아이들 #GIDLE #네버엔딩네버랜드
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #65 : 'I-LAND : WHO AM I' 콘서트 현장 비하인드 (ENG)
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #65 : 'I-LAND : WHO AM I' 콘서트 현장 비하인드 (ENG)
17 gün önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #65 : 'I-LAND : WHO AM I' 콘서트 현장 비하인드 (ENG) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle (G)I-DLE Official Fansite: www.united-cube.com ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #I_TALK
[네버엔딩 네버랜드 1회] Part 2 - [Never-ending Neverland Ep.1] Part 2 (ENG)
[네버엔딩 네버랜드 1회] Part 2 - [Never-ending Neverland Ep.1] Part 2 (ENG)
18 gün önce
[네버엔딩 네버랜드 1회] Part 2 후크 선장의 저주에 걸린 환상의 나라 네버랜드를 구출하기 위한 (여자)아이들의 6인 6색 버라이어티! 매주 화요일 오후 4시30분 큐브TV에서 미공개 영상과 함께 확인해보실 수 있습니다 [Never-ending Neverland Ep.1] Part 2 (ENG) A 6-color variety show of (G)I-DLE on their journey to rescue Neverland from Captain Hook's curses! Every Tuesday at 4:30pm, you can watch the original broadcast on CUBE TV! Sponsored by VT Cosmetics (vt-cosmetics.com/) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instadgram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle (G)I-DLE Official Fansite: www.united-cube.com #여자아이들 #GIDLE #네버엔딩네버랜드
[네버엔딩 네버랜드 1회] Part 1 - [Never-ending Neverland Ep.1] Part 1 (ENG)
[네버엔딩 네버랜드 1회] Part 1 - [Never-ending Neverland Ep.1] Part 1 (ENG)
18 gün önce
[네버엔딩 네버랜드 1회] Part 1 후크 선장의 저주에 걸린 환상의 나라 네버랜드를 구출하기 위한 (여자)아이들의 6인 6색 버라이어티! 매주 화요일 오후 4시30분 큐브TV에서 미공개 영상과 함께 확인해보실 수 있습니다 [Never-ending Neverland Ep.1] Part 1 (ENG) A 6-color variety show of (G)I-DLE on their journey to rescue Neverland from Captain Hook's curses! Every Tuesday at 4:30pm, you can watch the original broadcast on CUBE TV! Sponsored by VT Cosmetics (vt-cosmetics.com/) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instadgram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle (G)I-DLE Official Fansite: www.united-cube.com #여자아이들 #GIDLE #네버엔딩네버랜드
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #64 : 'I-LAND : WHO AM I' 콘서트 VCR 촬영 비하인드 (ENG)
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #64 : 'I-LAND : WHO AM I' 콘서트 VCR 촬영 비하인드 (ENG)
25 gün önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #64 : 'I-LAND : WHO AM I' 콘서트 VCR 촬영 비하인드 (ENG) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle (G)I-DLE Official Fansite: www.united-cube.com ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #I_TALK
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #63 : 'I-LAND : WHO AM I' 콘서트 포스터 촬영 비하인드 (ENG)
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #63 : 'I-LAND : WHO AM I' 콘서트 포스터 촬영 비하인드 (ENG)
28 gün önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #63 : 'I-LAND : WHO AM I' 콘서트 포스터 촬영 비하인드 (ENG) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle (G)I-DLE Official Fansite: www.united-cube.com ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #ILAND
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #62 : 'i'M THE TREND' 스페셜 클립 촬영 비하인드 (ENG)
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #62 : 'i'M THE TREND' 스페셜 클립 촬영 비하인드 (ENG)
28 gün önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #62 : 'i'M THE TREND' 스페셜 클립 촬영 비하인드 (ENG) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle (G)I-DLE Official Fansite: www.united-cube.com ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #iM_THE_TREND
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'i'M THE TREND' Lyric Video
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'i'M THE TREND' Lyric Video
Aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'i'M THE TREND' Lyric Video (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle (G)I-DLE Official Fansite: www.united-cube.com ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #iM_THE_TREND
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'i'M THE TREND' Special Clip
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'i'M THE TREND' Special Clip
Aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'i'M THE TREND' Special Clip (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle (G)I-DLE Official Fansite: www.united-cube.com ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #iM_THE_TREND
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'i'M THE TREND' Special Clip Teaser
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'i'M THE TREND' Special Clip Teaser
Aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'i'M THE TREND' Special Clip Teaser (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle (G)I-DLE Official Fansite: www.united-cube.com ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #iM_THE_TREND
2020 (G)I-DLE ONLINE CONCERT 'I-LAND : WHO AM I' - Trailer
2020 (G)I-DLE ONLINE CONCERT 'I-LAND : WHO AM I' - Trailer
Aylar önce
2020 (G)I-DLE ONLINE CONCERT 'I-LAND : WHO AM I' - Trailer 티켓예매: ticket.interpark.com/Ticket/Goods/GoodsInfo.asp?GoodsCode=20004668 Global: www.globalinterpark.com/detail/edetail?prdNo=20004668 (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle (G)I-DLE Official Fansite: www.united-cube.com ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #ILAND
2020 (G)I-DLE ONLINE CONCERT 'I-LAND : WHO AM I' - 'LATATA' 응원법
2020 (G)I-DLE ONLINE CONCERT 'I-LAND : WHO AM I' - 'LATATA' 응원법
Aylar önce
2020 (G)I-DLE ONLINE CONCERT 'I-LAND : WHO AM I' - 'LATATA' 응원법 티켓예매: ticket.interpark.com/Ticket/Goods/GoodsInfo.asp?GoodsCode=20004668 Global: www.globalinterpark.com/detail/edetail?prdNo=20004668 (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle (G)I-DLE Official Fansite: www.united-cube.com ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #ILAND
2020 (G)I-DLE ONLINE CONCERT 'I-LAND : WHO AM I' - ID (ENG)
2020 (G)I-DLE ONLINE CONCERT 'I-LAND : WHO AM I' - ID (ENG)
Aylar önce
2020 (G)I-DLE ONLINE CONCERT 'I-LAND : WHO AM I' - ID (ENG) 티켓예매: ticket.interpark.com/Ticket/Goods/GoodsInfo.asp?GoodsCode=20004668 Global: www.globalinterpark.com/detail/edetail?prdNo=20004668 (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle (G)I-DLE Official Fansite: www.united-cube.com ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #ILAND
2020 (G)I-DLE ONLINE CONCERT 'I-LAND : WHO AM I' - ID (KOR)
2020 (G)I-DLE ONLINE CONCERT 'I-LAND : WHO AM I' - ID (KOR)
Aylar önce
2020 (G)I-DLE ONLINE CONCERT 'I-LAND : WHO AM I' - ID (KOR) 티켓예매: ticket.interpark.com/Ticket/Goods/GoodsInfo.asp?GoodsCode=20004668 Global: www.globalinterpark.com/detail/edetail?prdNo=20004668 (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle (G)I-DLE Official Fansite: www.united-cube.com ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #ILAND
2020 (G)I-DLE ONLINE CONCERT 'I-LAND : WHO AM I' - SPOT
2020 (G)I-DLE ONLINE CONCERT 'I-LAND : WHO AM I' - SPOT
Aylar önce
2020 (G)I-DLE ONLINE CONCERT 'I-LAND : WHO AM I' - SPOT 티켓예매: ticket.interpark.com/Ticket/Goods/GoodsInfo.asp?GoodsCode=20004668 Global: www.globalinterpark.com/detail/edetail?prdNo=20004668 (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle (G)I-DLE Official Fansite: www.united-cube.com ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #ILAND
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #61 : 미공개 비하인드 ("I trust" 온라인 미디어 쇼케이스 & 'Oh my god' 스페셜 안무영상 촬영) (ENG)
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #61 : 미공개 비하인드 ("I trust" 온라인 미디어 쇼케이스 & 'Oh my god' 스페셜 안무영상 촬영) (ENG)
2 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #61 : 미공개 비하인드 ("I trust" 온라인 미디어 쇼케이스 & 'Oh my god' 스페셜 안무영상 촬영) (ENG) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #Ohmygod
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #60 : '사랑해' 막방 비하인드 (ENG)
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #60 : '사랑해' 막방 비하인드 (ENG)
2 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #60 : '사랑해' 막방 비하인드 (ENG) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #사랑해
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #59 : 'Oh my god' 둘째 주 비하인드 (ENG)
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #59 : 'Oh my god' 둘째 주 비하인드 (ENG)
3 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #59 : 'Oh my god' 둘째 주 비하인드 (ENG) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #Ohmygod
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #58 : 'Oh my god' 첫방 비하인드 Part 2 (ENG)
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #58 : 'Oh my god' 첫방 비하인드 Part 2 (ENG)
3 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #58 : 'Oh my god' 첫방 비하인드 Part 2 (ENG) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #Ohmygod
[I-LIVE] (여자)아이들 데뷔 2주년 기념일 🎂
[I-LIVE] (여자)아이들 데뷔 2주년 기념일 🎂
3 aylar önce
(여자)아이들 데뷔 2주년 기념 TRvideos LIVE! 네버랜드도 두 살! ✌🏻 함께 축하해요~ 🙌🏻 (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #I_LIVE
[I-LIVE] (여자)아이들 데뷔 2주년 기념일 하이라이트 06
[I-LIVE] (여자)아이들 데뷔 2주년 기념일 하이라이트 06
3 aylar önce
(여자)아이들 데뷔 2주년 기념 TRvideos LIVE! 네버랜드도 두 살! ✌🏻 함께 축하해요~ 🙌🏻 (여자)아이들 중 힘든 걸 티 안내는 멤버는 누구?! 과연 진실은?! 두둥! (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #I_LIVE
[I-LIVE] (여자)아이들 데뷔 2주년 기념일 하이라이트 05
[I-LIVE] (여자)아이들 데뷔 2주년 기념일 하이라이트 05
3 aylar önce
(여자)아이들 데뷔 2주년 기념 TRvideos LIVE! 네버랜드도 두 살! ✌🏻 함께 축하해요~ 🙌🏻 1년 뒤에 누가 누굴 뽑았는지 밝히는 그 날, 그 때도 함께 해 줄거죠? (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #I_LIVE
[I-LIVE] (여자)아이들 데뷔 2주년 기념일 하이라이트 04
[I-LIVE] (여자)아이들 데뷔 2주년 기념일 하이라이트 04
3 aylar önce
(여자)아이들 데뷔 2주년 기념 TRvideos LIVE! 네버랜드도 두 살! ✌🏻 함께 축하해요~ 잠깐만 우리 리다 편지에 눈물 좀 훔치고 갈게요 ... ㅠ_ㅠ (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #I_LIVE
[I-LIVE] (여자)아이들 데뷔 2주년 기념일 하이라이트 03
[I-LIVE] (여자)아이들 데뷔 2주년 기념일 하이라이트 03
3 aylar önce
(여자)아이들 데뷔 2주년 기념 TRvideos LIVE! 네버랜드도 두 살! ✌🏻 함께 축하해요~ 🙌🏻 타임라인 옮길 필요 없이, 이런건 짧게 무한 반복 해야죠 (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #I_LIVE
[I-LIVE] (여자)아이들 데뷔 2주년 기념일 하이라이트 02
[I-LIVE] (여자)아이들 데뷔 2주년 기념일 하이라이트 02
3 aylar önce
(여자)아이들 데뷔 2주년 기념 TRvideos LIVE! 네버랜드도 두 살! ✌🏻 함께 축하해요~ 🙌🏻 올 한 해, 네버랜드 덕분에 너무 행복했어요~ (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #I_LIVE
[I-LIVE] (여자)아이들 데뷔 2주년 기념일 하이라이트 01
[I-LIVE] (여자)아이들 데뷔 2주년 기념일 하이라이트 01
3 aylar önce
(여자)아이들 데뷔 2주년 기념 TRvideos LIVE! 네버랜드도 두 살! ✌🏻 함께 축하해요~ 🙌🏻 시작했습니다! 어서오세요~~! (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #I_LIVE
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #57 : 'Oh my god' 첫방 비하인드 Part 1 (ENG)
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #57 : 'Oh my god' 첫방 비하인드 Part 1 (ENG)
3 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #57 : 'Oh my god' 첫방 비하인드 Part 1 (ENG) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #Ohmygod
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Oh my god' (Special Choreography Video)
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Oh my god' (Special Choreography Video)
3 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Oh my god' (Special Choreography Video) ✔ Music Video: trvideos.net/om3n2ni8luE-video.html ✔ YT Music: bit.ly/2XhNCkb ✔ Apple Music: apple.co/2UKZdqf ✔ Spotify: spoti.fi/2wlJC7k ✔ Melon: bit.ly/2xVV61u (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #Ohmygod
[#HASHTALK] EP.13 행복을 찾아 떠난 예슈화의 콘셉트 프리뷰 비하인드 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE)
[#HASHTALK] EP.13 행복을 찾아 떠난 예슈화의 콘셉트 프리뷰 비하인드 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE)
3 aylar önce
[#HASHTALK] EP.13 행복을 찾아 떠난 예슈화의 콘셉트 프리뷰 비하인드 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #Ohmygod
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Oh my god' Music Clip
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Oh my god' Music Clip
3 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Oh my god' Music Clip (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #Ohmygod
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #56 : 'Oh my god' 뮤직비디오 비하인드 Part 2 (ENG)
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #56 : 'Oh my god' 뮤직비디오 비하인드 Part 2 (ENG)
3 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #56 : 'Oh my god' 뮤직비디오 비하인드 Part 2 (ENG) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #Ohmygod
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Oh my god' (Choreography Practice Video)
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Oh my god' (Choreography Practice Video)
4 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Oh my god' (Choreography Practice Video) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #Ohmygod
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #55 : 'Oh my god' 뮤직비디오 비하인드 Part 1 (ENG)
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #55 : 'Oh my god' 뮤직비디오 비하인드 Part 1 (ENG)
4 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #55 : 'Oh my god' 뮤직비디오 비하인드 Part 1 (ENG) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #Ohmygod
(여자)아이들((G)I-DLE) - '사랑해(Luv U)' Official Lyric Video
(여자)아이들((G)I-DLE) - '사랑해(Luv U)' Official Lyric Video
4 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - '사랑해(Luv U)' Official Lyric Video (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #사랑해
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Oh my god' Official Lyric Video
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Oh my god' Official Lyric Video
4 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Oh my god' Official Lyric Video (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #Ohmygod
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Oh my god' 응원법
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Oh my god' 응원법
4 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Oh my god' 응원법 (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #Ohmygod
(여자)아이들((G)I-DLE) - 3rd Mini Album "I trust" ONLINE MEDIA SHOWCASE
(여자)아이들((G)I-DLE) - 3rd Mini Album "I trust" ONLINE MEDIA SHOWCASE
4 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - 3rd Mini Album "I trust" ONLINE MEDIA SHOWCASE (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #Ohmygod
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Oh my god' Official Music Video
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Oh my god' Official Music Video
4 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Oh my god' Official Music Video Composed by 소연, 빅싼초(Yummy Tone) Lyrics by 소연 Arranged by 빅싼초(Yummy Tone), 소연 ✔ YT Music: bit.ly/2XhNCkb ✔ Apple Music: apple.co/2UKZdqf ✔ Spotify: spoti.fi/2wlJC7k ✔ Melon: bit.ly/2xVV61u ‘거부’, ‘혼란’, ‘인정’, ‘당당함’의 감정을 겪으며 현실과의 부딪침을 통해 나 자신을 믿어야 한다는 것을 깨닫게 된다. 나는 나를 믿는다(I trust). 나 자신을 믿는다는 것만으로도 나는 당당해질 수 있다. '나는 나를 믿는다'라는 주제로 시작된 타이틀곡 ‘Oh my god’은 곡의 전개마다 변화되는 과감한 리듬 체인지가 돋보이는 Urban Hiphop 장르의 곡이다. 빈티지한 피아노 소리와 808베이스가 이끌어가는 몽환적인 분위기 그리고 강렬한 사운드가 인상적이며, 오직 (여자)아이들만이 표현할 수 있는 곡이다. Going through “denial,” “confusion,” “acceptance,” and “confidence” and colliding with reality makes you realize that you have to believe in yourself. I trust myself (I trust). I can be confident just by believing in myself. The title track “Oh my god” started from having a theme of “self-trust.” It is an Urban Hiphop track in which the stark differences in rhythm that correspond to the atmospheric changes within the song stand out. The fantasy-like mood and the bold sound led by a vintage piano sound and an 808bass are impressive. This track is something only (G)I-DLE can perform. (여자)아이들((G)I-DLE) 미니3집 [I trust] Release on 2020.04.06. 18:00 (KST) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #Ohmygod
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Oh my god' M/V Teaser
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Oh my god' M/V Teaser
4 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Oh my god' M/V Teaser (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #Ohmygod
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #54 : "I trust" 재킷 촬영 비하인드 (ENG)
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #54 : "I trust" 재킷 촬영 비하인드 (ENG)
4 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #54 : "I trust" 재킷 촬영 비하인드 (ENG) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #I_TALK
(여자)아이들((G)I-DLE) - 3rd Mini Album "I trust" Audio Snippet
(여자)아이들((G)I-DLE) - 3rd Mini Album "I trust" Audio Snippet
4 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - 3rd Mini Album "I trust" Audio Snippet (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #I_trust
(여자)아이들((G)I-DLE) - 3rd Mini Album "I trust" Concept Preview 2
(여자)아이들((G)I-DLE) - 3rd Mini Album "I trust" Concept Preview 2
4 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - 3rd Mini Album "I trust" Concept Preview 2 (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #I_trust
(여자)아이들((G)I-DLE) - 3rd Mini Album "I trust" Concept Preview 1
(여자)아이들((G)I-DLE) - 3rd Mini Album "I trust" Concept Preview 1
4 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - 3rd Mini Album "I trust" Concept Preview 1 (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #I_trust
[I-LIVE] 소연이의 롤 게임 방송!
[I-LIVE] 소연이의 롤 게임 방송!
4 aylar önce
드디어 소연이의 롤 게임 방송 TRvideos LIVE 입성!! 함께 즐겨요~😊 (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #I_LIVE #소연
[I-LIVE] 소연이의 롤 게임 방송!
[I-LIVE] 소연이의 롤 게임 방송!
5 aylar önce
드디어 소연이의 롤 게임 방송 TRvideos LIVE 입성!! 함께 즐겨요~😊 (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #I_LIVE #소연
[#HASHTALK] EP.12 소연이의 브이로그 : 소연이와 LION 운명의 데스티니🦁 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE)
[#HASHTALK] EP.12 소연이의 브이로그 : 소연이와 LION 운명의 데스티니🦁 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE)
5 aylar önce
[#HASHTALK] EP.12 소연이의 브이로그 : 소연이와 LION 운명의 데스티니🦁 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc.
[#HASHTALK] EP.11 소연이의 브이로그: 쏘트레스 해소법 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE)
[#HASHTALK] EP.11 소연이의 브이로그: 쏘트레스 해소법 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE)
6 aylar önce
[#HASHTALK] EP.11 소연이의 브이로그: 쏘트레스 해소법 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #G_I_DLE #HASHTALK
[#HASHTALK] EP.10 베트남 전통모자 '농' 구입기 (Feat. 잠자조또이) (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE)
[#HASHTALK] EP.10 베트남 전통모자 '농' 구입기 (Feat. 잠자조또이) (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE)
6 aylar önce
[#HASHTALK] EP.10 베트남 전통모자 '농' 구입기 (Feat. 잠자조또이) (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #G_I_DLE #HASHTALK
[I-LIVE] So Sweet~ Happy Valentine's Day!
[I-LIVE] So Sweet~ Happy Valentine's Day!
Yıl önce
(여자)아이들의 첫 TRvideos LIVE! 쏘 서윗~한 발렌타인 데이 함께해요~😍 (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #I_LIVE
[#HASHTALK] EP.9 흥정의 달인 서수진의 원피스 쇼핑 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE)
[#HASHTALK] EP.9 흥정의 달인 서수진의 원피스 쇼핑 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE)
6 aylar önce
[#HASHTALK] EP.9 흥정의 달인 서수진의 원피스 쇼핑 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #G_I_DLE #HASHTALK
[#HASHTALK] EP.8 미연이와 수진이의 야시장 나들이 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE)
[#HASHTALK] EP.8 미연이와 수진이의 야시장 나들이 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE)
6 aylar önce
[#HASHTALK] EP.8 미연이와 수진이의 야시장 나들이 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #G_I_DLE #HASHTALK
[#HASHTALK] EP.7 마사지 마니아 민우슈의 힐링타임 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE)
[#HASHTALK] EP.7 마사지 마니아 민우슈의 힐링타임 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE)
6 aylar önce
[#HASHTALK] EP.7 마사지 마니아 민우슈의 힐링타임 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #G_I_DLE #HASHTALK
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #53 : 소연이의 VLOG in Paris (롤드컵 비하인드) (ENG)
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #53 : 소연이의 VLOG in Paris (롤드컵 비하인드) (ENG)
6 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #53 : 소연이의 VLOG in Paris (롤드컵 비하인드) (ENG) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #I_TALK
[#HASHTALK] EP.6 민니 우기 슈화의 완벽한 하루 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE)
[#HASHTALK] EP.6 민니 우기 슈화의 완벽한 하루 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE)
6 aylar önce
[#HASHTALK] EP.6 민니 우기 슈화의 완벽한 하루 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #G_I_DLE #HASHTALK
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #52 : 2020 설특집 아이돌스타 선수권대회 우기 승마 비하인드 (ENG)
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #52 : 2020 설특집 아이돌스타 선수권대회 우기 승마 비하인드 (ENG)
6 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #52 : 2020 설특집 아이돌스타 선수권대회 우기 승마 비하인드 (ENG) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #I_TALK
[#HASHTALK] EP.5 감튀러버 소연이의 룸서비스 먹방 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE)
[#HASHTALK] EP.5 감튀러버 소연이의 룸서비스 먹방 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE)
7 aylar önce
[#HASHTALK] EP.5 감튀러버 소연이의 룸서비스 먹방 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #G_I_DLE #HASHTALK
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #51 : 2020 골든디스크어워즈 & 가온차트뮤직어워즈 비하인드 (ENG)
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #51 : 2020 골든디스크어워즈 & 가온차트뮤직어워즈 비하인드 (ENG)
6 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #51 : 2020 골든디스크어워즈 & 가온차트뮤직어워즈 비하인드 (ENG) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #GIDLE #I_TALK
[#HASHTALK] EP.4 큐브어학당 출신 막내라인의 식사시간 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE)
[#HASHTALK] EP.4 큐브어학당 출신 막내라인의 식사시간 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE)
7 aylar önce
[#HASHTALK] EP.4 큐브어학당 출신 막내라인의 식사시간 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #G_I_DLE #HASHTALK
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #50 : 2019 MBC 가요대제전 비하인드 (ENG)
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #50 : 2019 MBC 가요대제전 비하인드 (ENG)
6 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - I-TALK #50 : 2019 MBC 가요대제전 비하인드 (ENG) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #G_I_DLE #I_TALK
[#HASHTALK] EP.3 리액션 장인 욘따라락의 행복적 모먼트 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE)
[#HASHTALK] EP.3 리액션 장인 욘따라락의 행복적 모먼트 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE)
7 aylar önce
[#HASHTALK] EP.3 리액션 장인 욘따라락의 행복적 모먼트 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #G_I_DLE #HASHTALK
[#HASHTALK] EP.2 프린세스 면 언니와 단호박 수진 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE)
[#HASHTALK] EP.2 프린세스 면 언니와 단호박 수진 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE)
7 aylar önce
[#HASHTALK] EP.2 프린세스 면 언니와 단호박 수진 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #G_I_DLE #HASHTALK
[#HASHTALK] EP.1 큰손 우기가 주문하는 방법 & 슈화가 과자를 먹는 방법 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE)
[#HASHTALK] EP.1 큰손 우기가 주문하는 방법 & 슈화가 과자를 먹는 방법 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE)
7 aylar önce
[#HASHTALK] EP.1 큰손 우기가 주문하는 방법 & 슈화가 과자를 먹는 방법 (ENG)ㅣ(여자)아이들 ((G)I-DLE) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #G_I_DLE #HASHTALK
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LION' (Choreography Practice Video)
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LION' (Choreography Practice Video)
8 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LION' (Choreography Practice Video) ✔ Music Video: trvideos.net/6oanIo_2Z4Q-video.html ✔ Apple Music: apple.co/2BS8Jh8 ✔ Spotify: spoti.fi/2Pto6o8 ✔ Melon: kko.to/G6lChjb0M (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #G_I_DLE #LION
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LION' Official Music Video
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LION' Official Music Video
9 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LION' Official Music Video ✔ Apple Music: apple.co/2BS8Jh8 ✔ Spotify: spoti.fi/2Pto6o8 ✔ Melon: kko.to/G6lChjb0M (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #G_I_DLE #LION
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LION' M/V Teaser
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LION' M/V Teaser
9 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LION' M/V Teaser ✔ Music Video:trvideos.net/6oanIo_2Z4Q-video.html ✔ Apple Music: apple.co/2BS8Jh8 ✔ Spotify: spoti.fi/2Pto6o8 ✔ Melon: kko.to/G6lChjb0M (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #G_I_DLE #LION
(여자)아이들((G)I-DLE) - '싫다고 말해 (Nightmare Ver.)' (Halloween Ver. Choreography Video)
(여자)아이들((G)I-DLE) - '싫다고 말해 (Nightmare Ver.)' (Halloween Ver. Choreography Video)
9 aylar önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - '싫다고 말해 (Nightmare Ver.)' (Halloween Ver. Choreography Video) (G)I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #G_I_DLE #싫다고말해
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Uh-Oh' Official Music Video
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Uh-Oh' Official Music Video
Yıl önce
[🎧] (여자)아이들((G)I-DLE) - 'Uh-Oh' ✔ Apple Music: apple.co/2XaY4LC ✔ Spotify: spoti.fi/2J5Rw72 ✔ Melon: bit.ly/2ZLWY5F (G)-I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)-I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)-I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)-I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)-I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)-I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #G_I_DLE #Uh_Oh
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Uh-Oh' M/V Teaser 2
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Uh-Oh' M/V Teaser 2
Yıl önce
(G)-I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)-I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)-I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)-I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)-I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)-I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #G_I_DLE #Uh_Oh
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Uh-Oh' M/V Teaser 1
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Uh-Oh' M/V Teaser 1
Yıl önce
(G)-I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)-I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)-I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)-I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)-I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)-I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #G_I_DLE #Uh_Oh
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Senorita' Official Music Video
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Senorita' Official Music Video
Yıl önce
[EP] I MADE - (G)I-DLE (여자)아이들 - Apple Music: apple.co/2NuAnWv - Spotify: spoti.fi/2UevX8U - Melon: bit.ly/2GLGuFq (G)-I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)-I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)-I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)-I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)-I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)-I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. Brought to you by @kajabeauty Follow @kajabeauty: instagram.com/kajabeauty/ Subscribe to Kaja TRvideos : trvideos.net/c/UCkLm3gzc0iShLfwJPFEdtPg #여자아이들 #G_I_DLE #Senorita
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Senorita' M/V Teaser
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Senorita' M/V Teaser
Yıl önce
(G)-I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)-I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)-I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)-I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)-I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)-I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment Inc. #여자아이들 #G_I_DLE #Senorita
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Senorita' : 우기(YUQI) Teaser
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Senorita' : 우기(YUQI) Teaser
Yıl önce
(G)-I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)-I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)-I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)-I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)-I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)-I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment inc. #여자아이들 #G_I_DLE #Senorita
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Senorita' : 민니(MINNIE) Teaser
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Senorita' : 민니(MINNIE) Teaser
Yıl önce
(G)-I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)-I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)-I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)-I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)-I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)-I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment inc. #여자아이들 #G_I_DLE #Senorita
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Senorita' : 슈화(SHUHUA) Teaser
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Senorita' : 슈화(SHUHUA) Teaser
Yıl önce
(G)-I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)-I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)-I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)-I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)-I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)-I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment inc. #여자아이들 #G_I_DLE #Senorita
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Senorita' : 수진(SOOJIN) Teaser
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Senorita' : 수진(SOOJIN) Teaser
Yıl önce
(G)-I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)-I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)-I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)-I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)-I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)-I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment inc. #여자아이들 #G_I_DLE #Senorita
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Senorita' : 미연(MIYEON) Teaser
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Senorita' : 미연(MIYEON) Teaser
Yıl önce
(G)-I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)-I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)-I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)-I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)-I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)-I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment inc. #여자아이들 #G_I_DLE #Senorita
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Senorita' : 소연(SOYEON) Teaser
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'Senorita' : 소연(SOYEON) Teaser
Yıl önce
(G)-I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)-I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)-I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)-I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)-I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)-I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment inc. #여자아이들 #G_I_DLE #Senorita
(여자)아이들((G)I-DLE) - 2nd mini album "I made" Audio snippet
(여자)아이들((G)I-DLE) - 2nd mini album "I made" Audio snippet
Yıl önce
(G)-I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)-I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)-I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)-I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)-I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)-I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment inc.
(여자)아이들((G)I-DLE) - 2nd mini album "I made" Art film
(여자)아이들((G)I-DLE) - 2nd mini album "I made" Art film
Yıl önce
(G)-I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)-I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)-I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)-I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)-I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)-I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment inc.
(여자)아이들((G)I-DLE) - '한(一)(HANN(Alone))' Official Music Video
(여자)아이들((G)I-DLE) - '한(一)(HANN(Alone))' Official Music Video
2 yıl önce
[Digital Single] (여자)아이들 - 한(一)(HANN((Alone) - Apple Music: apple.co/2vP28RP - Spotify: spoti.fi/2PdpNDC - Melon : melon.do/yFiI7Vf9O (G)-I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)-I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)-I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)-I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)-I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)-I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment inc.
(여자)아이들((G)I-DLE) - '한(一)(HANN(Alone))' M/V Teaser
(여자)아이들((G)I-DLE) - '한(一)(HANN(Alone))' M/V Teaser
2 yıl önce
(G)-I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)-I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)-I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)-I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)-I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)-I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment inc.
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LATATA' Official Music Video
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LATATA' Official Music Video
2 yıl önce
Apple Music: apple.co/2HJXflk Spotify: spoti.fi/2KHgPwa Melon: bit.ly/2rhaHlp (G)-I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)-I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)-I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)-I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)-I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)-I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LATATA' M/V teaser
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LATATA' M/V teaser
2 yıl önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LATATA' M/V teaser 1st Mini Album “I am” will be released on 2, May 2018, 6PM. (G)-I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)-I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)-I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)-I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)-I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)-I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LATATA' : 슈화(SHUHUA) Teaser
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LATATA' : 슈화(SHUHUA) Teaser
2 yıl önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LATATA' : 슈화(SHUHUA) Teaser 1st Mini Album “I am” will be released on 2, May 2018, 6PM. (G)-I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)-I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)-I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)-I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)-I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)-I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LATATA' : 우기(YUQI) Teaser
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LATATA' : 우기(YUQI) Teaser
2 yıl önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LATATA' : 우기(YUQI) Teaser 1st Mini Album “I am” will be released on 2, May 2018, 6PM. (G)-I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)-I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)-I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)-I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)-I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)-I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LATATA' : 소연(SOYEON) Teaser
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LATATA' : 소연(SOYEON) Teaser
2 yıl önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LATATA' : 소연(SOYEON) Teaser 1st Mini Album “I am” will be released on 2, May 2018, 6PM. (G)-I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)-I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)-I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)-I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)-I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)-I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LATATA' : 수진(SOOJIN) Teaser
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LATATA' : 수진(SOOJIN) Teaser
2 yıl önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LATATA' : 수진(SOOJIN) Teaser 1st Mini Album “I am” will be released on 2, May 2018, 6PM. (G)-I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)-I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)-I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)-I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)-I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)-I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LATATA' : 민니(MINNIE) Teaser
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LATATA' : 민니(MINNIE) Teaser
2 yıl önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LATATA' : 민니(MINNIE) Teaser 1st Mini Album “I am” will be released on 2, May 2018, 6PM. (G)-I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)-I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)-I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)-I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)-I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)-I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LATATA' : 미연(MIYEON) Teaser
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LATATA' : 미연(MIYEON) Teaser
2 yıl önce
(여자)아이들((G)I-DLE) - 'LATATA' : 미연(MIYEON) Teaser 1st Mini Album “I am” will be released on 2, May 2018, 6PM. (G)-I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)-I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)-I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)-I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)-I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)-I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment
(여자)아이들((G)I-DLE) - 1st mini album "I am" Audio snippet
(여자)아이들((G)I-DLE) - 1st mini album "I am" Audio snippet
2 yıl önce
(여자)아이들((G)I-DLE) 1st Mini Album “I am” will be released on 2, May 2018, 6PM. (G)-I-DLE Official TRvideos: trvideos.net/u/gidleofficial (G)-I-DLE Official Twitter: twitter.com/G_I_DLE (G)-I-DLE Official Facebook: facebook.com/G.I.DLE.CUBE (G)-I-DLE Official Instagram: instagram.com/official_g_i_dle (G)-I-DLE Official Fansite: cafe.daum.net/cube-g-i-dle (G)-I-DLE Official Weibo: weibo.com/cubegidle ⓒ All Rights Reserved CUBE Entertainment
Yaren Kılıç
Yaren Kılıç - 10 saatler önce
#trendtr
Yaren Kılıç
Yaren Kılıç - 10 saatler önce
#trendtr
DUMDI DUMDI
DUMDI DUMDI - 10 saatler önce
Queens proud you^^
Yaren Kılıç
Yaren Kılıç - 10 saatler önce
#trendtr
Yaren Kılıç
Yaren Kılıç - 10 saatler önce
#trendtr
DUMDI DUMDI
DUMDI DUMDI - 10 saatler önce
Why so freez
Yaren Kılıç
Yaren Kılıç - 10 saatler önce
#trendtr
Yaren Kılıç
Yaren Kılıç - 10 saatler önce
#trendtr
Laura
Laura - 10 saatler önce
As a STAY , I obviously has a high respect both for Soyeon and (G)I-dle for being an upper class girl group , so K-pop industry have been saved by someone like them <3
Yaren Kılıç
Yaren Kılıç - 10 saatler önce
#trendtr
DUMDI DUMDI
DUMDI DUMDI - 10 saatler önce
44M
Yaren Kılıç
Yaren Kılıç - 10 saatler önce
#trendtr
Yaren Kılıç
Yaren Kılıç - 10 saatler önce
#trendtr
Yaren Kılıç
Yaren Kılıç - 10 saatler önce
#trendtr
HIGH POWER
HIGH POWER - 10 saatler önce
WHO IS NOT KOREAN HERE? BUT LOVES KPOP? 🇰🇷♥️🕺🏻💯 LIKE THE BUTTON 👍🏻 👇🏻
Yaren Kılıç
Yaren Kılıç - 10 saatler önce
#trendtr
Yaren Kılıç
Yaren Kılıç - 10 saatler önce
#trendtr
Yaren Kılıç
Yaren Kılıç - 10 saatler önce
#trendtr
파이리
파이리 - 10 saatler önce
너무구여워
Yaren Kılıç
Yaren Kılıç - 10 saatler önce
#trendtr
Sergio Ramos RM
Sergio Ramos RM - 10 saatler önce
I love Gidel because it's beautifuls
Yaren Kılıç
Yaren Kılıç - 10 saatler önce
#trendtr
Yaren Kılıç
Yaren Kılıç - 10 saatler önce
#trendtr
Yaren Kılıç
Yaren Kılıç - 10 saatler önce
#trendtr
Yaren Kılıç
Yaren Kılıç - 10 saatler önce
Türk neverland aktif sayımı - like at
Yaren Kılıç
Yaren Kılıç - 10 saatler önce
Türk neverland aktif sayımı - like at
myscenery v
myscenery v - 10 saatler önce
I love youuu soyeonn
Sabbir Shuvo
Sabbir Shuvo - 10 saatler önce
It may sound irritating but fellas, we seriously need to vote on Idol Champ cuz the gap is a huge one and we are placing third there...We at least need to be above our main competitor this time who is KD...So FGS, install Idol Champ and vote...Don't just wait for other Nevies to vote and be responsible for your own duty. Please, I ask for your help.
Pepa Pig
Pepa Pig - 10 saatler önce
TRvideos is fr3ezing visits because.?????
ika dian
ika dian - 10 saatler önce
Minnie 🤍
Tiana W.131
Tiana W.131 - 10 saatler önce
my opinion: this is the best comeback G-idle has ever had before. like if you agree
Mihriban şimşek
Mihriban şimşek - 10 saatler önce
Gidle, sesii yükseltinnnnn $
Yaren Kılıç
Yaren Kılıç - 10 saatler önce
Turkish Neverland
Yaren Kılıç
Yaren Kılıç - 11 saatler önce
Turkish Neverland
Dre Bla
Dre Bla - 11 saatler önce
50m/1 week
Yaren Kılıç
Yaren Kılıç - 11 saatler önce
Turkish Neverland
Yaren Kılıç
Yaren Kılıç - 11 saatler önce
Turkish Neverland
Yaren Kılıç
Yaren Kılıç - 11 saatler önce
Turkish Neverland
Yaren Kılıç
Yaren Kılıç - 11 saatler önce
Turkish Neverland
Yaren Kılıç
Yaren Kılıç - 11 saatler önce
Turkish Neverland
Thyjk Dghgf
Thyjk Dghgf - 11 saatler önce
200k left please keep strem3aming Neverland ♡♡♡
Mihriban şimşek
Mihriban şimşek - 11 saatler önce
İlk gün bastırıp sonra bıraktık dinlemeyi galiba.. Artik yorumlarda hakimiyetimiz gitti
웨결에게.
웨결에게. - 11 saatler önce
축하합니다 당신은 한국인을 찾았습니다
merlo Ollirum
merlo Ollirum - 11 saatler önce
DUMDI DUMDI
L G
L G - 11 saatler önce
Who's the girl on the horse ? I don't remember their names anymore
Yuqi Cutie
Yuqi Cutie - 11 saatler önce
Idk what's wrong with yt still at 42.8M. Ahh we are stre@ming like crazy here why it doesn't move. Anyways let's just stre@m Neverland
Sun Guoxuan
Sun Guoxuan - 11 saatler önce
I am a fan since the first song Latata, however, I 'd like to comment that oh my god and the recently released song is kind of disappointing.
david trudler
david trudler - 11 saatler önce
Yt stop freezing the vi3ws bish
뿅뿅
뿅뿅 - 11 saatler önce
튀밥냥이 긔야워ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Sludgebob
Sludgebob - 11 saatler önce
Shuhua sang that line just saying
mist peony
mist peony - 11 saatler önce
They all died in Senorita and this is the place where they found each other and reunited.
Sou
Sou - 11 saatler önce
Views so slow
swaegbish
swaegbish - 11 saatler önce
What if this is the part one of iTZY'S NOT SHY👁️👄👁️ we gettin western eraaAaaaa😗love them bothhh
Froppy Cypher
Froppy Cypher - 11 saatler önce
soojin's haircut is so cuuuuute
HisZZ13
HisZZ13 - 11 saatler önce
Stream 50 m
tito badran
tito badran - 11 saatler önce
Qeens
Victoria Alvarez
Victoria Alvarez - 11 saatler önce
now i understand shuhua...soojin ,girl let me breathe please
·—·BRENÄ KPØPPER
·—·BRENÄ KPØPPER - 11 saatler önce
O começo lembra o teaser do itzy not shy
paolo
paolo - 11 saatler önce
that intro minnie is so extra lol
Yeon Mi
Yeon Mi - 11 saatler önce
MIYEON